Publicerad: 2017-03-07 08:58 | Uppdaterad: 2017-11-13 11:14

”Jag ville jobba med något utmanande”

Sidinh Luc utsågs till Wallenberg Academy Fellow 2016 och har nu kommit tillbaka från USA för att starta sin forskargrupp vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin.

Vad betyder den här utmärkelsen för dig?Sidinh Luc

– Den var väldigt avgörande för att jag skulle kunna flytta tillbaka till Sverige och fortsätta min forskning här. Det här programmet är på fem år vilket gör det möjligt att bygga en forskargrupp från början, så det var mycket välkommet. Det är också en väldigt prestigefull utmärkelse som känns ärofylld att få, säger Sidinh Luc.

Kan du berätta lite om din forskning?

– Jag studerar olika typer av blodstamceller och hur de varierar beroende på ålder. Mycket händer när man bli äldre och det har visat sig att en viss typ av blodstamceller är vanligare bland äldre, vilket korrelerar med uppkomst av en viss typ av leukemier hos äldre – medan andra blodstamceller finns i större mängd leukemier som är vanligare hos yngre personer där andra typer av leukemier är vanligare.

Min fråga är: Vad skiljer sig mellan de olika stamcellstyperna? Jag vill ta reda på vad de har för olika egenskaper med förhoppningen om att den kunskapen ska hjälpa till att effektivare kunna behandla olika blodsjukdomar.

Vad gjorde du innan du kom till KI?

– Jag och min familj flyttade precis hem från Boston, USA, där vi bott i 5,5 år och där jag jobbade inom samma forskningsområde som jag gör nu. Innan dess forskade jag vid Oxfords universitet där jag gjorde klart mitt doktorandprojekt. Jag fick möjlighet att flytta dit med Sten Eirik Jacobsen som var min handledare vid Lunds universitet och som då flyttade delar av sin forskningsverksamhet till Oxford.

Hur kommer din forskargrupp vid HERM att se ut?

– Jag har precis börjat arbetet med att sätta ihop en helt ny forskargrupp och skriver nu jobbannonser och letar folk. Det första jag tänker anställa är en Postdoc och en Lab manager. Jag har även en potentiell doktorand som jag forskat med i USA och som jag hoppas kunna få med i gruppen.

Kort om Sidinh
Bakgrund: Uppvuxen i Bjuv i Skåne – studerade Biomedicin vid Lunds universitet och fastnade för stamcellsbiologi under en kurs i immunologi. ”Jag ville jobba med något svårt” – kommenterar hon det själv. Hon gjorde sedan sitt examensarbete i Sten Eirik Jacobsens forskargrupp där hon även disputerade med honom som handledare.
Familj: Man och sonen Leo 1 år.
Gillar att göra på ledig tid: Träna löpning, spinning, yoga och resa – upptäcka nya ställen!