Publicerad: 2017-03-29 10:05 | Uppdaterad: 2017-03-30 15:44

"Jag känner även en ny trygghet"

Sedan 2012 erbjuder Karolinska Institutet, i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet, en magisterutbildning i demensvård för läkare. Sophia Rudehill ingår i den tredje kullen läkare som har genomfört utbildningen. Hon arbetar på Stockholmsgeriatriken och kan nu alltså titulera sig som Silvialäkare.

Sophia Rudehill. Foto: Erik Cronberg

Vad var det som lockade med utbildningen?
Det finns inte så många utbildningar för läkare när man är färdig specialist, speciellt inte inom geriatrik och demensområdet, så möjligheten att fördjupa sig inom något som man gärna vill jobba med är helt fantastiskt. I och med att jag hade bestämt mig för att det är minnesutredningar och demenssjukdom som jag vill jobba med så passade den här utbildningen väldigt bra. Det saknas mycket under grundutbildningen och även efter min specialistutbildning kände jag att jag inte hade tillräckliga kunskaper om demenssjukdom.

Vilken nytta kommer du att ha av utbildningen till Silvialäkare?
Jag upplever att jag redan har nytta av utbildningen genom de kursuppgifter vi har gjort, man har kunnat använda dem som PM och man ser att man bedriver utredningar på det sätt som är rekommenderat. Man har haft möjlighet att fördjupa sig i teori, riktlinjer och vårdprogram (från Socialstyrelsen). Jag känner även en ny trygghet, att jag i mötet med patienter och anhöriga har mer kunskap.

Vad är din upplevelse av att läsa en kurs på distans via webben?
För mig passade det bra, det kräver lite självdisciplin och ibland har det blivit lite stressigt. Jag har haft en halvdag ledigt per vecka och ibland har det varit svårt att få till självdisciplinen just då. Det krävs att man kanske sitter någon helg ibland men allmänt har det varit jättebra upplägg där man läser när man själv kan istället för att tvingas gå till en föreläsning.

Vilken kontakt fick du med de andra kursdeltagarna?
Det hade varit trevligt att träffas någon gång innan vi började men annars har det fungerat bra. Vi har kommenterat varandras inlämningsuppgifter vilket har varit bra och lärorikt. Det har varit väldigt intressant att se hur man jobbar i andra delar av Sverige, man lär sig väldigt mycket i den diskussionen.

Skulle du rekommendera den här utbildningen till andra?
Absolut! Det bästa med utbildningen är att man får chansen att fördjupa sig i någonting. Jag var, innan utbildningen, lite tveksam till hur det skulle gå i och med att vi hade olika specialiteter och erfarenheter men jag upplevde att det gick väldigt bra att anpassa den efter den nivå som jag ligger på. Just då var jag ensam läkare på vår minnesmottagning och relativt nybliven specialist i geriatrik medan andra kursdeltagare arbetade inom andra specialiteter och hade andra erfarenheter. Vi lärde oss mycket av varandra och man fick en inblick i hur andra jobbade. Jag upplever att jag kunde anpassa mitt arbete och skriva kursuppgifter och PM efter vad jag och min verksamhet behövde.

Sophia Rudehill med H.M. Drottningen

Magisterutbildning i demensvård, 60 hp

Vi erbjuder två magisterutbildningar för dig som möter patienter med demenssjukdomar i ditt arbete som läkare, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Utbildningen går på halvfart och är helt webbaserad och flexibel. Läs mer om utbildningarna här.