Publicerad: 2022-03-08 17:14 | Uppdaterad: 2022-05-25 09:44

"Jag har lärt mig att vården blir säkrare och mer effektiv när man jobbar i team”

Illustration av flera yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.
Illustration: Getty Images.

Närmare hundra studenter, alla färdigexaminerade utanför EU, har deltagit i en heldag om interprofessionellt lärande (IPL). Ett viktigt steg till att få sin svenska legitimation.

Studenterna är färdigutbildade i länder utanför EU och läser nu en ettårig, kompletterande utbildning för att få svensk legitimation och kunna börja arbeta i Sverige. De täcker in fysioterapeut-, läkar-, tandläkar-, sjuksköterske- samt barnmorskeprogrammet.

90 studenter och 13 handledare deltog i IPL-dagen för kompletterande utbildningar som genomfördes i slutet av februari.

Viktigt att synliggöra olika perspektiv på hälsa

Syftet med IPL-dagen är att tidigt i utbildningen synliggöra olika perspektiv på hälsa, för att belysa betydelsen av interprofessionellt samarbete som ett sätt att främja befolkningens hälsa. Det sker genom att studenter från olika utbildningsprogram möts och lär av, med och om varandra.

Temat för dagen var patientsäkerhet med föreläsningar och lärandeaktiviteter i mindre, interprofessionella grupper.

Några röster från dagen

"Det var första gången för mig att jobba som ett team med personer som tillhör olika yrken. Det var mycket intressant och lärorikt tycker jag.”

"Jag förstår hur olika professioner kan jobba tillsammans. Det var faktiskt bra att göra det på riktigt."

"I personcentrerad vård är alla professioner lika viktiga. Respekt, kommunikation, teamarbete och kompetens är viktiga för säker vård."

Kontakt

Karen Gustafsson Projektsamordnare