Publicerad: 2010-03-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Ja till Karolinska Institutets utbildning av sjuksköterskor

[Pressmeddelande 2010-03-02] Högskoleverket (HSV) har idag beslutat att ge Karolinska Institutet examensrätten för sjuksköterskeutbildningen på grundnivå. HSV anser att Karolinska Institutet kan uppfylla examensmålen och att det finns goda förutsättningar för att bedriva utbildning för sjuksköterskor.

- Vårt utvecklingsarbete har varit framgångsrikt och vi är nu redo att ta emot de som vill bli morgondagens sjuksköterskor, säger Sari Ponzer, dekanus för utbildning.

De förändringar som genomförts på universitetet inför ansökan om examensrätten har utgått från examensordningen och de synpunkter som HSV tidigare har angivit. Sektionen för omvårdnad har omorganiserats och en mängd satsningar har präglat förändringsarbetet som skett på många nivåer i organisationen.

  • Utbildningsplanen har moderniserats med tydliga teman som stödjer en god kunskapsutveckling hos studenterna.
  • Kompetensen bland lärarna på utbildningsprogrammet har höjts.
  • Huvudområdet omvårdnad har förtydligats avseende innehåll, bärande begrepp och struktur. Utgångspunkten har bland annat varit nationella och internationella beskrivningar av huvudområdet samt aktuell forskning inom området.
  • I samarbete med Stockholms läns landsting har den akademiska kompetensen bland handledarna inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen förstärkts.

- Vi kommer att fortsätta utvecklingsarbetet och använda hela Karolinska Institutets kompetens för att bygga en modern sjuksköterskeutbildning med hög kvalitet, säger Sari Ponzer.

Presumtiva studenter är välkomna att från och med 15 mars söka till utbildningen som startar hösten 2010.

För frågor, kontakta: