Publicerad: 2019-10-02 14:19 | Uppdaterad: 2019-10-29 15:06

Iva Pruner får Aroseniusfondens stipendium

Iva Pruner

Vi gratulerar Iva Pruner vid gruppen Klinisk kemi och koagulation, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får Aroseniusfondens stipendium 2019.

Iva Pruner får Aroseniusfondens stipendium för sitt arbete "In vitroutvärdering av sekundärhemostasen hos patienter med von Willebrands sjukdom – fibrinklotstruktur och proteinkomposition som nya fysiologiska biomarkörer". 

Syftet med projektet är att undersöka uppbyggnaden av det blodkoagel som bildas i samband med blödningar vid von Willebrands sjukdom. I detta innovativa projekt används för ändamålet ny metodik och målet är att ge bättre diagnostiska och prognostiska metoder för blodstillningsmekanismen vid von Willebrands sjukdom. Projektet skulle kunna bidra till förståelsen av den kliniskt mycket varierade bilden vid denna förhållandevis vanliga blödningsrubbning och därmed också till bättre behandling.

Stipendiet som uppgår till 200.000 kronor delades ut på Aroseniusfondens dag den 28 september 2019.

Pressmeddelandet från Aroseniusfonden

Aroseniusfonden

För att stimulera forskning och sprida kunskap har Förbundet Blödarsjuka tagit initiativet till Aroseniusfonden. Varje år delar fonden ut ett stipendium till forskning som berör blödarsjuka. Vi uppskattar att det finns forskare som vill arbeta med att förstå blödarsjuka bättre samt förbättra kunskap och behandling. Förbundet vill uppmuntra till nya innovativa idéer och framsteg inom ämnet.