Publicerad: 2022-03-29 15:36 | Uppdaterad: 2022-03-29 17:23

IT-förbättringar inom utbildningsområdet prioriterades i öppen workshop

Bilden visar personer i en workshop som använder flyttbara post-it-lappar för att göra prioriteringar.
Foto: Jason Goodman on Unsplash

En del av KI:s strategi för informationshantering består av utveckling av IT-system och informationshantering inom utbildningsområdet. Under förra året kartlades befintlig information och systemstöd. I år ska en strategisk handlingsplan för hela utbildningsområdet tas fram - ett arbetet som nu pågår för fullt.

På två workshops i februari och mars samlades 47 grundutbildningsansvariga, programdirektörer, kursansvariga, administratörer, handläggare, doktorander och studenter med intresse av digitalisering inom utbildningsområdet.

Vid det första tillfället och under ledning av moderatorer från projektet Informationshantering och system inom utbildning diskuterade deltagarna själva i grupper sina konkreta behov av digitalt stöd, upplevda problem etc. Resultatet överträffade förväntningarna - hela 166 förslag på förändringar/förbättringar inkom. Efter att projektgruppen slagit ihop och kategoriserat förslagen kvarstod 23 övergripande möjliga mål inom området för digitalisering inom utbildningsområdet.

Under en andra workshop i mars diskuterade deltagarna de 23 målen, och fokus var att beskriva nyttan om målet uppfylls samt prioritera mellan målen. 

Sammantaget har nu projektteamet ett mycket bra underlag för att framställa ett förslag på strategisk handlingsplan för informationshantering inom utbildning. Förslaget ska vara färdigställt i början av juni.  

Det är för tidigt att kommunicera startdatum för de prioriterade aktiviteterna, men projektet kommer att verka för att genomförandet börjar så snart som möjligt efter att handlingsplanen fastställts.

Kontakt

Mathias Pettersson Extern konsult/Inhyrd personal