Publicerad: 2022-03-25 10:04 | Uppdaterad: 2022-03-25 12:27

Ioannis Zerdes tilldelas nytt onkologistipendium för forskning inom bröstcancer

Maria Ekholm, överläkare i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov, och Ioannis Zerdes, ST-läkare inom onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset samt forskare vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, får Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOFs) nyinstiftade forskningsstipendium inom onkologi för postdoktorer. Stipendiet på 200 000 kronor delades ut den 24 mars vid årets onkologidagar i Uppsala.

Ioannis Zerdes iklädd kavaj och randig skjorta håller i ett diplom.
Ioannis Zerdes, PhD vid institutionen för onkologi-patologi. Foto: Jan Torbjörnsson

Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOFs) nyinstiftade onkologistipendium syftar till att stimulera fler medlemmar att fortsätta forska efter disputationen för att främja translationell och klinisk cancerforskning. Maria Ekholm och Ioannis Zerdes är först ut att tilldelas detta stipendium för deras respektive forskning inom bröstcancer.

En postdoktor är en tidsbegränsad forskningstjänst efter disputationen och är till för att den nydisputerade forskaren ska ha möjlighet att bygga en egen forskningsprofil. Translationell forskning innebär att resultat från experimentell forskning överförs till vården för att ge patientnytta, eller att iakttagelser eller problem i vården ger upphov till nya forskningsidéer.

– Cancerforskning är ett högprioriterat område för Svensk Onkologisk Förening. För att utveckla kunskap och metoder som är av betydelse för våra patienter behövs fler forskande läkare som kan kombinera sin kliniska tjänst med forskning. Vår förhoppning är att de av våra forskande medlemmar som från och med i år tilldelas stipendiet ska kunna prestera ännu bättre forskning, säger Signe Friesland, ordförande i Svensk Onkologisk Förening.

- Forskning ligger till grund för utvecklingen av nya behandlingar och vi är mycket glada över att kunna samverka med SOF genom att stödja satsningen på framtidens cancerforskare, säger Daniel Nyqvist, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Ioannis Zerdes – immunologiska och genetiska biomarkörer för preoperativ behandling vid HER2-positiv bröstcancer

Ioannis Zerdes forskning inriktar sig på att studera faktorer som kan förklara varför behandlingseffekten på individnivå varierar mellan olika behandlingar av bröstcancer. Ett exempel är HER2-positiv tidig bröstcancer och neoadjuvant behandling. Detta är en preoperativ behandling som kan ges före kirurgi för att om möjligt få bort all cancer och göra operationen lättare. Fördelen med neoadjuvant behandling jämfört med adjuvant behandling som ges efter operation för att skydda mot återfall, är att man direkt kan se om den valda behandlingen har effekt.

Ioannis Zerdes arbetar nu med att etablera en translationell substudie som ska analysera biologiskt material från den svenska randomiserade neoadjuvanta fas 2-studien PREDIX HER2. Studien har visat att en ny behandling vid bröstcancer med en antikropp kopplad till ett cytostatikum, en så kallat antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) ger lika bra effekt som tidigare kombination, men med färre biverkningar. Syftet med Ioannis Zerdes nya forskningsprojekt (De-escalating neoadjuvant chemotherapy in early HER2-positive breast cancer through insights in tumor-immune microenvironment) är att se om det går att identifiera behandlingsprediktiva och även prognostiska biomarkörer för att kunna avgöra om en behandling kommer ha effekt. Metoder som kommer användas, och där celler undersöks från ett vävnadsprov, är sekvenserings- och proteinbaserade multiplexmetoder. Samspelet bland tumörcellerna, immunmikromiljön och genetisk heterogenitet kommer att utforskas med målsättningen att kunna ge individbaserade behandlingar som både förbättrar behandlingsutfallet och samtidigt ger så få biverkningar som möjligt.

– Jag känner en oerhörd tacksamhet och ära att tilldelas detta nya stipendium. Detta innebär ett mycket värdefullt bidrag för mig som nyligen disputerad både vad gäller att fördjupa mina kunskaper och knyta nya kontakter för min fortsatta forskning. Närmast detta nya projekt där jag med hjälp av nya immunologiska och genetiska metoder kommer analysera det insamlade biologiska materialet från studien PREDIX HER2. Genom att undersöka faktorer som kan förklara behandlingsresultaten på individnivå är förhoppningen att dessa nya kunskaper ska bidra till än bättre och mer individbaserade behandlingar för patienter med bröstcancer, säger Ioannis Zerdes.

Prisutdelningen skedde den 24 mars på onkologidagarna som arrangeras av Svensk Onkologisk Förening och som i år hölls i Uppsala den 22 till 24 mars.

Om Ioannis Zerdes

Ioannis Zerdes är ST-läkare inom onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2016 ingår han i professor Jonas Berghs forskargrupp vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska institutet. Våren 2020 disputerade Ioannis Zerdes, med en avhandling om rollen av immunologiska checkpoints PD-L1/PD-1 samt tumörinfiltrerade lymfocyter (TIL) som prediktiva och prognostiska markörer vid bröstcancer. Efter sin disputation kombinerar Ioannis Zerdes sitt kliniska arbete med en forskningstjänst på KI som postdoktor under ledning av docent Theodoros Foukakis och professor Jonas Bergh.