Publicerad: 2019-06-19 10:03 | Uppdaterad: 2019-06-19 10:34

Invigning av Mandometerkliniken på Sophiahemmet

Per Söderstens mångåriga forskning på NVS har genomförts i behandling av patienter med anorexi och andra ätstörningar i samarbete med Cecilia Bergh sedan 1993. Mandometerkliniken började från ingenting men har växt genom åren. Behandlingen vilar på neurovetenskaplig grund, den har utvärderats i kliniska studier och resultaten har verifierats i stora patientgrupper. Region Stockholm gav därför ökat förtroende och den kliniska verksamheten fördubblades från årsskiftet.

Den nya kliniken finns i Sophiahemmet och invigdes med ett neurovetenskapligt/kliniskt seminarium den 3 juni på Sophiahemmet Högskola och en formell invigning av klinikens lokaler i Lill-Janshuset den 4 juni i närvaro av HKH Prinsessan Sofia. Prinsessan Sofia visades runt i den nya kliniken och samtalade med Mandometerklinikens patienter i flera timmar:

https://sjukhus.sophiahemmet.se/sophianytt/prinsessan-sofia-besoker-mandometerkliniken/

Sophiahemmet Högskolas rektor, professor Johanna Adami, och Sophiahemmets ordförande, Peter Seger, Regions Stockholms Rosmarie Cizinsky-Sjödal och Maria Hägerstrand och Miljöpartiets Susanne Nordling invigningstalade och Mandometerklinikens verksamhetschef Jennie Sjöberg klippte av det blågula bandet. Stämningen var hög inte minst bland klinikens patienter, som var rätt nervösa inför mötet med Prinsessan Sofia.

Den translationella forskningen vid NVS har under 25 års tid utvecklats till landets största verksamhet för behandling av underviktiga och överviktiga patienter med ätstörningar. Det är ett utvecklingsprojekt i linje med KIs strategi 2030: ” Vi driver utvecklingen av kunskap om livet och verkar för en bättre hälsa för alla.”

https://issuu.com/karolinska_institutet/docs/strategi_2030

Mandometerklinikerna är de enda ätstörningskliniker i landet som publicerats sina resultat i den vetenskapliga och medicinska litteraturen. 75% av patienterna blir symtomfria efter i genomsnitt ett års behandling, 10% återfaller under fem års uppföljning och ingen patient har dött. Fler än 1500 patienter har behandlats till symtomfrihet. Resultaten är bättre än de resultat som publicerats av standardbehandlingar runt om i världen och bättre än resultaten vid landets övriga kliniker enligt de resultat som samlats in av registerhållarna vid det Nationella Kvalitetsregistret för Ätstörningsbehandling:

https://bmjopen.bmj.com/content/9/1/e024179