Publicerad: 2019-05-23 09:52 | Uppdaterad: 2019-05-28 10:49

Invigning av konferensrummet Kerstin Hall

Inauguration of conference room named Professor Kerstin Hall

Den 7 maj 2019 invigdes ett nytt konferensrum uppkallat efter Kerstin Hall på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Professor Kerstin Hall (1929-2017)
Professor Kerstin Hall

Kerstin Hall var under två decennier forskargruppsledare för ”Growth and Anabolism” och byggde upp ett framgångsrikt forskningslaboratorium. Hon var under många år den enda kvinnliga professorn på Karolinska sjukhuset. Kerstin Hall brann för forskning och problemlösning och var intellektuellt aktiv fram till sin bortgång 2017. Hennes forskning har bidragit till förbättrad klinisk diagnostik och behandling av tillväxtrubbningar och kommer att få betydelse även för diagnostik och behandling av diabetes. 

Kerstin Hall (1929-2017)

Läkarexamen vid KI. Medicine doktor och docent vid KI 1972. Mångårig överläkare vid Endokrinologiska kliniken, Karolinska sjukhuset, där hon var klinikchef och prefekt under 1980-talet. Medlem av Nobelförsamlingen KI 1984-95, invald i Kungliga Vetenskapsakademien 1989. KI:s stora silvermedalj 2011.Kerstin Hall startade tidigt behandling med humant tillväxthormon till barn med brist på tillväxthormon (GH). Hormonet var framtaget i samarbete med företaget Kabi. Hon identifierade först tillsammans med internationella kollegor de insulinliknande tillväxtfaktorerna IGF-1 och IGF-2 och senare IGF bärarprotein 1 (IGF-BP1) och har kontinuerligt bedrivit forskning kring tillväxtfaktorer. 

Konferensrum Kerstin Hall har plats för 20 personer och finns i södra delen av huvudbyggnaden (mot Stockholm) i kvarter B4:10b, rummet kan bokas via Karolinska Universitetssjukhusets Outlook eller via bokningsskärmen.