Publicerad: 2015-03-31 10:11 | Uppdaterad: 2017-06-02 13:17

Invigning av den psykiatriska akutbilen

Den 26 mars invigdes den psykiatriska akutbilen vid Norra Stockholms psykiatri. Bilen som bemannas av specialistutbildade sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare kommer från och med den 30 mars att rulla alla dagar i veckan, klockan 15-01. Högsta prioritet för den psykiatriska akutbilen är suicidprevention.

År 2009 startade SPIS-projektet (Självmordsprevention inom Stockholms län) genom en samverkansgrupp bestående av representanter från SOS Alarm, Brandförsvaren, Stockholms läns andsting, Polisen samt NASP där syftet var att gemensamt diskutera åtgärder för att förebygga och förhindra självmord i länet. Sprunget ur den av SPIS-projektet initierade pilotstudien där en polisbil bemannades med en psykiatrisjuksköterska, bildas nu projektet PAM - Psykiatrisk Akut Mobilitet, som till att börja med kommer att pågå i två år med löpande utveckling.

NASP var på plats på S:t Görans sjukhus där hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (FP) invigde bilen. Talade gjorde bland annat även Göran Rydén, verksamhetschef vid Norra Stockholms psykiatri och Anna Stenseth, samordnande chef för den vuxenpsykiatriska vården inom SLSO.

Läs mer om PAM-projektet på Norra Stockholms psykiatri:s webbplats

Ladda ner SPIS-projektets slutrapport här