Publicerad: 2014-10-21 14:38 | Uppdaterad: 2014-10-21 14:57

Invigning av de nya akademiska vårdcentralerna

Institutionen NVS har under flera år varit den drivande kraften bakom implementeringsarbetet med de akademiska vårdcentralerna. Under oktober månad har fyra nya akademiska vårdcentraler (AVC) blivit invigda under pompa och ståt.

  • Huddinge akademiska vårdcentral
  • Mörby akademiska vårdcentral
  • S:t Erik akademiska vårdcentral
  • Tiohundra Norrtälje södra akademiska vårdcentral

Den 20 oktober var det dags för invigning av nya AVCn i Huddinge-Flemingsberg och det var flera från NVS, som var där.

Prefekt Maria Eriksdotter (i mitten) samt Leon Sylverberg och Åsa Back, både verksamhetschefer för Huddinge/ Flemingsberg AVC.

AVCer som startades redan 2011

  • Gustavsberg akademiska vårdcentral
  • Hässelby/Akalla akademiska vårdcentral
  • Jakobsberg akademiska vårdcentral
  • Lijeholmen akademiska vårdcentral

Med akademiska vårdcentraler ska primärvården få samma täta band till KI som universitetssjukhusen. På de åtta akademiska vårdcentralerna ska det finnas akademisk kompetens som KI är med och bemannar. Kombinationstjänster av olika slag ska bli ett lika självklart koncept i primärvården som vid universitetssjukhusen. Tanken är att alla länets vårdcentraler och andra enheter i primärvården - mer än 400 - ska ingå. Varje AVC blir akademisk nod i ett nätverk med cirka 25 vårdcentraler och lika många andra enheter.

AVC bygger på tvärprofessionella team med olika yrkeskompetenser för att kunna ge så högkvalitativ vård och service som möjligt till patienten. En viktig och stor del av AVC:s arbete är att ta emot vård- och medicinstudenter med olika yrkesinriktingar och se till att deras verksamhetsförlagda utbildning blir så bra och givande som möjligt. Studenterna kommer dessutom in med den senaste kunskapen från sin utbildning och det är värdefullt för den vårdcentral som de praktiserar på.