Publicerad: 2014-11-19 09:00 | Uppdaterad: 2014-11-19 09:00

Investorfinansierad professor i vårdforskning utsedd vid Karolinska Institutet

Carol Tishelman har utsetts till professor i innovativ vård och omsorg. Professuren som är helt ny finansieras av Investor AB med tio miljoner kronor och förenas med klinisk tjänstgöring som universitetssjuksköterska, med särskilt ansvar för strategisk vårdinnovation, vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Andelen äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov har vuxit kraftigt, och de förväntas blivit ännu fler i framtiden. Samtidigt ställer patienter och anhöriga allt större krav på att kunna påverka val och utförande av vårdinsatser. Detta innebär att det krävs ökade satsningar på utbildning av vårdpersonal, vårdforskning och innovation. Tishelmans nya professur i innovativ vård och omsorg innebär en direkt koppling mellan Innovationsplatsen på Karolinska universitetssjukhuset och Medical Management Centrum på Karolinska Institutet. Det är en riktad satsning för att möta de stora utmaningar som vård och omsorg står inför.

Professor Carol Tishelman– Det som är spännande med den här professuren är att den även överbryggar de traditionella gränserna mellan vård och omsorg, säger Carol Tishelman. En del i detta som jag är särskilt intresserad av är att förbättra vården i livets slutskede, oavsett om man dör i hemmet, på akutsjukhus eller i äldreboenden. För att förbättra vården behöver vi nya former för samarbete mellan patienterna, deras närstående och oss som arbetar inom vården.

Carol Tishelman disputerade inom onkologisk omvårdnad 1993. Hon installerades som professor i omvårdnad vid Karolinska Institutet 2006 och är verksam vid Medical Management Centrum, MMC.

Investors donation på tio miljoner kronor fördelas över fem år. Karolinska Universitetssjukhuset bidrar med 25 procent för Carol Tishelmans kliniska arbete och Karolinska Institutet kommer att stå för lokaler, administration och finansiering av en forskartjänst i den forskargrupp som skapas för professuren. Stockholms stads äldreförvaltning har erbjudit medel till en doktorandtjänst.

– Vi finansierar en professur i innovativ vård och omsorg för att bidra till att sprida kunskap om det nytänkande och den produktivitetsutveckling som är nödvändig för att samhället ska kunna möta framtidens krav på sjukvård och omsorg i världsklass”, säger Investors vd Börje Ekholm.