Publicerad: 2022-09-12 14:42 | Uppdaterad: 2022-09-12 14:42

Inventering av resursanvändning

En resursinventering (teori) av våra utbildningsprogram har genomförts av kursansvariga. Inventeringen har lett till en sammanställning av undervisningstid som använts i programmens alla kurser.

En kompetensförsörjningsgrupp kommer att fortsätta arbetet med hur vi på bästa sätt skall använda den information som dessa data ger och sedan ta fram en konkret åtgärdsplan. Gruppen har gjort inventeringen genom att träffa.

Gruppen har undersökt:

  • Är redovisningen korrekt?
  • Utnyttjas resurserna på rätt sätt?
  • Undervisar vi för mycket eller för lite?
  • Kan undervisningen effektiviseras (samarbete över ämnesområden osv.)?
  • Kan en kursbudget underlätta planering och bättre resursutnyttjande?

Nästa steg är att ta fram ett ramverk för tidsanvändning för förberedelse och genomförande av kurs och ta fram en kursbudget; samt att inventera hur resursanvändningen ser ut på kliniksidan.