Publicerad: 2008-09-03 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Invandrarkvinnor får oftare livmoderhalscancer

[PRESSMEDDELANDE 2008-09-03] Gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga livmoderhalscancer har varit tillgänglig för alla kvinnor i Sverige i snart fyra decennier. Trots detta har många invandrarkvinnor en förhöjd risk att drabbas av sjukdomen jämfört med svenskfödda kvinnor, visar en ny studie från Karolinska Institutet.

Särskilt i gruppen kvinnor från våra nordiska grannländer och Centralamerika är risken att få livmoderhalscancer kraftigt förhöjd. Forskarna kopplar skillnaderna till bland annat förekomsten av humant papillomvirus (HPV) i olika delar av världen. HPV är en viktig riskfaktor när det gäller livmoderhalscancer.

- Men det finns även andra riskfaktorer, som rökning, sexualvanor och att inte delta i gynekologisk cellprovskontroll, som gör det intressant att jämföra insjuknandet i livmoderhalscancer mellan olika grupper invandrarkvinnor i Sverige och svenskfödda kvinnor, säger professor Pär Sparén som lett studien vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik.

I studien ingick mer än 750 000 invandrarkvinnor - bosatta i Sverige och med ursprung i olika delar av världen - i den nationella databasen för kvinnors hälsa vid Karolinska Institutet. Under den studerade perioden 1968-2004 inträffade bland dessa kvinnor 1991 fall av livmoderhalscancer. Jämfört med svenskfödda kvinnor i allmänhet är det en något förhöjd risk att insjukna (cirka 10 procent). Samtidigt hade de kvinnor som invandrat till Sverige vanligen en lägre förekomst av livmoderhalscancer än kvinnor i sina respektive ursprungsländer.

Men studien visar också på stora variationer mellan invandrargrupperna. Kvinnor från Östafrika hade generellt en fem gånger lägre risk jämfört med svenskfödda kvinnor, och i gruppen kvinnor från södra Asien var risken halverad. Och omvänt var risken kraftigt förhöjd bland kvinnor från Norge och Danmark (70 respektive 80 procent) och Centralamerika (150 procent).

Forskarna kunde också konstatera att risken för livmoderhalscancer ökade ju äldre kvinnorna var när de kom till Sverige, men minskade med tiden de bott i sitt nya hemland. Pär Sparén menar att detta är viktig kunskap för att bättre kunna förebygga livmoderhalscancer med exempelvis riktade screeningprogram.

- Riktade insatser för att förebygga livmoderhalscancer behövs för invandrarkvinnor med en förhöjd risk, särskilt kvinnor 50 år och äldre under de första 10 åren de vistas i Sverige, säger han.

Studien har genomförts i samarbete med forskare vid Tehran University of Medical Sciences, Iran, och Mälardalens högskola. Finansiering har skett genom anslag från Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) och Nationella forskarskolan i vård och omsorg vid Karolinska Institutet.

Publikation:

Fatima Azerkan, Kazem Zendehdel, Per Tillgren, Elisabeth Faxelid och Pär Sparén

Risk of cervical cancer among immigrants by age at immigration and follow-up time in Sweden, from 1968 to 2004

International Journal of Cancer, 3 september 2008

För frågor, kontakta: