Publicerad: 2021-03-30 11:51 | Uppdaterad: 2021-04-07 14:24

Introduktionsdag för nyanställda i ny tappning

Den 24 mars höll HR-avdelningen en digital introduktionsdag för nya medarbetare i ett nytt format med fokus på värdegrund och organisationskultur.

Varför har vi gjort om introduktionsdagen på KI?

Introduktionsdagen är en av tre viktiga delar för att lära känna kulturen och värdegrunden på KI. Redan i annonsen och under intervjun ska kandidaten få en uppfattning om vår kultur och värdegrund. Detta stärks sedan i den digitala pre-boardingen, där vi vill förmedla en positiv känsla för den nya arbetsplatsen, följd av on-boardingen där vi ger mer praktisk information om hur det fungerar på KI. Genom den nya utformningen går vi från ett passivt lyssnande till ett aktivt deltagande, med förhoppning om att skapa positiv energi, nyfikenhet och stolthet att få tillhöra denna spännande arbetsplats.

Genom den nya utformningen går vi från ett passivt lyssnande till ett aktivt deltagande, med förhoppning om att skapa positiv energi, nyfikenhet och stolthet att få tillhöra denna spännande arbetsplats.

Varför är det här viktigt?

Anställda vill känna sig som en del av organisationen från dag ett. För många nyanställda är det viktigt att den personliga värdegrunden stämmer överens med organisationens värdegrund. Därför behöver vi tydligt kommunicera den i ett tidigt skede.  Att snabbt få nya medarbetare att förstå och komma in i kulturen och sättet att arbeta kan minska personalomsättningen. Forskning visar också att en god introduktion har en positiv påverkan på både jobbprestation, engagemang och tillfredställelse med den nya arbetsplatsen.

En positiv arbetsplats med en stark intern kultur leder till ökat medarbetarengagemang i det dagliga arbetet som bidrar till en framgångsrik arbetsplats.

Tillsammans bidrar vi till en bättre hälsa för alla!

För många nyanställda är det viktigt att den personliga värdegrunden stämmer överens med organisationens värdegrund.

- Syftet med introduktionsdagen är att den nyanställda ska få fördjupad kunskap om organisationen och få möjlighet att interagera med kollegor. Dagen ska klargöra KI:s högre syfte, spegla KI:s historia, nutid och framtid genom olika lättsamma, engagerande föreläsningar som tydliggör hur det fungerar på KI. Efter introduktionsdagen ska den nyanställda inte bara förstå vad vi gör utan även varför KI finns och hur de olika delarna av KI hänger ihop.

Lotta Fylking, HR-specialist HR-avdelningen

- Jag tycker att en gemensam introduktionsdag för nyanställda på KI är otroligt värdefull! Dels får man som deltagare träffa representanter från olika delar av verksamheten, inklusive ledare och forskare. Man får också träffa nya kollegor och kan på riktigt förstå den bredd av kompetens som finns i organisationen. För att inte tala om möjligheter att  bygga viktiga nätverk och samarbeten!

Matilda Drakvingen, Projektledare HR-avdelningen

Deltagarnas svar på frågan: Vad var det bästa idag?

"Allt vill jag svara! Spännande att ta del av KI:s bredd kompetensmässigt och viktigt att få organisationen presenterad av olika ledarroller"

"Bredden och mixen. Otroligt bra program, inklusive interaktivitet och energipass."

"Kan omöjligt välja! Allt var så spännande och det var så roligt att höra Rektor prata om KI:s vision och värdegrund."