Skip to main content
Publicerad: 2020-05-27 15:11 | Uppdaterad: 2020-05-27 15:11

Intressenter till Socialstyrelsens upphandling av SK-kurser för 2021 (förnyad konkurrensutsättning)?

Socialstyrelsen har ett ramavtal med Karolinska Institutet (samt ytterligare 28 leverantörer) gällande leverans av SK-kurser under perioden 2019-2022. Inför varje år avropar Socialstyrelsen kurser från ramavtalet mot de leverantörer som de har avtal med, under konkurrensutsättning. Kursområdena kan variera från år till år. Nu har Socialstyrelsen annonserat en förnyad konkurrensutsättning för vissa SK-kurser för 2021.

Mer information om kurserna hittar du i dokumentet nedan. KI Uppdragsutbildning koordinerar anbud för Karolinska Institutet. Är du intresserad att utarbeta ett anbud, hör av dig till Richard Markstedt på KI Uppdragsutbildning för att rekvirera komplett information och för en dialog kring processen för att utarbeta anbud. Sista dag att lämna anbud för samtliga områden: 22 juni 2020.

Richard Markstedt

Projektledare