Publicerad: 2016-04-26 13:37 | Uppdaterad: 2016-04-26 15:08

Intervju: Soile Tuomela

Soile Tuomela är en av fyra utvalda diabetesforskare vid KI som ingår i Novo Nordisk Fellowship Programme där syftet är att studera det växande hälsoproblemet diabetes.

Soile Tuomela pustar ut efter en snabb cykeltur mellan hemmet och labbet på Centrum för infektionsmedicin (CIM) där hon jobbar. Hon har nyligen flyttat till Stockholm från Turku i Finland med sin familj, efter att hon kommit med i Fellowship-programmet för diabetsforskning.

Soile ingår i Malin Flodström-Tullbergs forskargrupp som bland annat studerar virusinfektioners möjliga roll i utvecklingen av typ 1- diabetes, en sjukdom som blir allt vanligare och ofta debuterar i ung ålder. Gruppen studerar hur virus påverkar immunsystemet och vilken roll det har i sjukdomsprocessen samt hur infektionen kan leda till förlust av funktionella insulinproducerande beta-celler. Det slutliga målet är att identifiera de mekanismer som orsakar typ 1-diabetes, men även att utveckla metoder för att förebygga de skador som orsakas av virusen.

– I min tidigare forskning vid universitet i Åbo studerade jag främst biomarkörer och genetik i samband med diabetes. Nu ligger fokus på virussjukdomar och hur de påverkar sjukdomen. Det är jättespännande, säger Soile Tuomela.

Det är främst beta-cellerna i bukspottskörteln, de celler som reglerar insulin och glukos (socker) i kroppen, som ligger till grund för studierna. Studierna görs på både humana cellinjer och i experimentella sjukdomsmodeller.

Varför blev du diabetesforskare?

– Det är mycket motiverande att forska om typ 1-diabetes! Det är en livslång sjukdom som normalt diagnostiseras vid ung ålder och som blir allt vanligare och indikerar ett komplext samspel mellan genetiska och miljömässiga faktorer. För tillfället finns det inga förebyggande eller botande behandlingar för typ 1- diabetes. Det gör forskningen även mer viktig och spännande, säger Soile Tuomela.

Mer om Soile
Position: Postdoc i Malin Flodström- Tullbergs grupp på CIM

Bakgrund (kort): Flyttade nyligen till Stockholm från Åbo, Finland. Har en MSc examen i genetik och disputerade med en avhandlingen: molecular systems immunology.

Gör gärna på ledig tid: Lagar mat och utomhus aktiviteter.