Publicerad: 2014-06-02 13:40 | Uppdaterad: 2014-06-03 10:16

Intervju: Professor Rolf Hultcrantz

Rolf Hultcrantz är professor i gastroenterologi och hepatologi vid institutionen för medicin, Huddinge. Sedan 2011 har han bedrivit ett stort forskningsprojekt för att besvara frågan om screening kan minska dödligheten i kolorektalcancer.

Rolf Hultcrantz forskning rör sjukdomar som drabbar magtarmkanalen och levern. Området omfattar flera stora folksjukdomar som till exempel gallsten, inflammatorisk tarmsjukdom, tjocktarmscancer, leversjukdomar som hepatit C, leversjukdom på grund av alkohol och allmänt "ont i magen".

Stämmer det att SKL och Regionala Cancercentrum på uppdrag av Socialdepartementet är initiativtagare till den här studien om tarmcancerscreening?

-Efter ett möte i maj 2011 då socialstyrelsen fortfarande inte tyckte det fanns vetenskapligt underlag som stödde ett införande av kolorektalcancerscreening gav Socialdepartmentet via de nystartade regionala cancerscentrum (RCC) mig ett uppdrag att designa en studie som skulle besvara frågan om screening kan minska dödligheten i kolorektalcancer.

Vilka finansierar studien?

-De 18 landsting som vill låta sina invånare delta i studien finansierar studien. Stockholm kan inte delta eftersom screening redan är infört här och Västernorrland ville inte delta. Det hela samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting och RCC.

Hur länge kommer studien pågå?

-Det är tre års inklusionstid och femton års uppföljning. Totalkostnaden inklusive kostnaden för alla koloskopier är ca 120 milljoner

Vem och vilka ska ingå i studien?

-200 000 svenskar mellan 59-62 år inkluderas. 20 000 blir kallade till koloskopi, 60 000 kommer att få lämna avföringsprov och om det är positivt för blod blir de kallade till koloskopi. Vi har valt en högre känslighet på analysen för blod i avföring än vanligt. 120 000 utgör en kontrollgrupp som bara observeras.

Vem drabbas av tarmcancer?

-Koloncancer är en vanlig sjukdom, ca 6000 per år får sjukdomen.

Är sjukdomen lika vanlig hos män och kvinnor?

-Den är något vanligare hos män (ca 3100 per år) men den är vanlig hos kvinnor också (ca 2900 per år).

Hur går screeningen till?

-Det finns olika metoder och den vanligaste är att man undersöker om personen har blod i avföring med en immunologisk metod. Om det finns blod gör man en koloskopi för att dels hitta förstadier, polyper som finns hos ca 20% av alla 60-åringar, och dels cancer vilket förstås är mer ovanligt. Med den vanliga metoden har ca två % blod i avföringen i 60-års åldern.

-Det andra sättet är att göra en koloskopi direkt utan att först undersöka avföringen. Koloskopi är dock en undersökning som kräver mycket av deltagaren, man skall först rengöra tarmen vilket många upplever som arbetsamt och sedan skall man åka till sjukhus och bli undersökt vilket ofta tar en halv dag, allt inräknat.

Vad hoppas du på att studien ska leda till?

-Två saker, det viktigaste är att visa att man minskar risken att insjukna i koloncancer och att man kan minska risken att avlida i sjukdomen.

-Det andra är att vi kommer att bygga upp en organisation för att sedan starta screening i landet. I år, tre år senare har nämligen socialstyrelsen ändrat sig och tycker man ska införa screening. Dom tycker dock att vi först ska genomföra studien.

Kan man själv göra något för att förebygga risken att drabbas av tarmcancer?

-Vi vet att överviktiga personer har en ökad risk att få koloncancer liksom personer som äter mycket rött kött (ko och gris). Men det finns inget sätt som helt utesluter risken att få koloncancer, utan det är en vanlig sjukdom. Vi vet att det är mycket bättre prognos om man upptäcker tumören tidigt så man ska vara uppmärksam på om man ser blod i avföringen eller får ändrade avföringsvanor när man är över 55 år. Tumören är relativt ovanlig för dess.