Publicerad: 2015-09-04 09:05 | Uppdaterad: 2015-09-04 09:10

Intervju med Anna Borg om Nytorgsmodellen - ett projekt för att stötta barn med särskilda behov i skolan

Den nystartade nättidningen "Special Nest - Neuropsykiatri i fokus" har intervjuat Anna Borg som arbetar vid KIND med olika projekt kring barn och unga med behov av extra stöd i skolan, till de som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. I artikeln berättar Anna Borg om sina erfarenheter av den så kallade Nytorpsmodellen.