Publicerad: 2020-06-16 12:41 | Uppdaterad: 2020-06-16 13:40

Internrevisionen klar med sin rapport – en del att ta tag i, men i det stora hela fungerar vår verksamhet bra

Internrevisionen granskar KI:s olika verksamheter löpande. Nu senast institutionen för odontologi och universitetstandvården. Här kan du ta del av rapporten.

Efter internrevisorernas genomförda granskning av vår verksamhet har slutrapporten kommit. De har i huvudsak granskat 2018 men även 2017 och 2019 förekommer i granskningsunderlaget. I stora delar ser det mycket bra ut, men det finns också ett antal förbättringsområden, som institutionen måste hantera.

I slutrapporten går det att ta del av internrevisorernas bedömning och rekommendationer och utifrån dem har institutionen upprättat och skickat in en åtgärdsplan. Observera att internrevisionen genomgående använder dentmed som förkortning för både institutionen och universitetstandvården.

Slutgiltig rapport