Publicerad: 2016-11-16 08:55 | Uppdaterad: 2016-11-16 10:46

Internet-KBT ger resultat för unga med IBS

En ny svensk behandlingsstudie kring barn med IBS visar på resultat som är positiva på såväl lång som kort sikt. Bland annat höjs barnens livskvalitet.

Behandlingsstudien som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet rör sig om ungdomar med irritable bowel syndrome (IBS) och den presenteras i American Journal of Gastroenterology. Studien visar goda resultat: ungdomarnas magsymtom, smärta, skolfrånvaro och oro för symtomen minskar, medan livskvaliteten höjs. Studien är en randomiserad kontrollerad studie där 101 ungdomar erhållit internetbaserad kognitiv beteendeterapi.

- Det som är särskilt intressant med den här studien är att den visar på en bredd resultat som är positiva på såväl kort som lång sikt, säger Marianne Bonnert, forskarstuderande vid KI och behandlingsansvarig psykolog för studien.

KBT visar lovande resultat

Många ungdomar lider av IBS och det finns inget tydligt forskningsstöd för att vare sig medicin eller diet hjälper i den här åldersgruppen. Kognitiv beteendeterapi har visat lovande resultat, men tillgången till psykologer är låg inom den medicinska vården. Genom internetförmedlad behandling kan fler erbjudas behandling och det är också lättare att säkerställa att den behandling som ges håller en hög kvalitet.

- Inom internetpsykiatrienheten i Stockholm erbjuds KBT till vuxna med IBS. Jag hoppas att vi ska kunna bygga upp något liknande för barn, säger studiens ansvarige forskare Brjánn Ljótsson vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid KI.

Projektet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Barninternetprojektet vid Barn och ungdomspsykiatriskt forskningscentrum i Stockholm.

Publikation

“Internet-Delivered Cognitive Behavior Therapy for Adolescents With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled Trial”

Marianne Bonnert, Ola Olén, Maria Lalouni, Marc A Benninga, Matteo Bottai, Johanna Engelbrektsson, Erik Hedman, Fabian Lenhard, Bo Melin, Magnus Simrén, Sarah Vigerland, Eva Serlachius, Brjánn Ljótsson

The American Journal of Gastroenterology, publicerad online 14 november 2016. DOI: 10.1038/ajg.2016.503