Publicerad: 2008-12-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Internationellt obstetrik- och gynekologipris till Staffan Bergström

Staffan Bergström, professor i Internationell Hälsa vid Karolinska Institutet, har av den internationella obstetrik- och gynekologifederationen (FIGO) tilldelats utmärkelsen FIGO Distinguished Service Award för sitt arbete för att minska mödrars dödlighet i tredje världen i samband med graviditet och förlossning.

Staffan Bergström
Staffan Bergström Foto: Urban Orzolek

Priset som delas ut en gång vart fjärde år kommer att överlämnas vid öppningsceremonin av FIGOs världskongress den 4 oktober 2009 i Kapstaden, Sydafrika.

Staffan Bergström har under flera decennier aktivt bedrivit forskning och praktiskt gynekologiskt arbete i ett stort antal låginkomstländer, framförallt Mocambique, Malawi, Tanzania, Uganda och Etiopien. Arbetet har varit fokuserat på strategier för att bättre utnyttja mycket begränsade materiella och mänskliga resurser för att garantera en en högre grad av mödraöverlevnad.

Särskilt uppmärksammad har hans forskning kring s k

"icke-läkare" blivit, där vidareutbildade sjuksköterskor tränats att utföra stor livräddande kirurgi som t ex kejsarsnitt med lika goda resultat som om de hade utförts av läkare.