Publicerad: 2013-01-22 00:00 | Uppdaterad: 2014-09-05 14:33

Internationellt forskarnätverk vill hitta orsaken bakom IBS

Forskargrupper från 19 europeiska länder samlas för att lösa gåtan med IBS, Irritable bowel syndrom, och för att utveckla effektiva behandlingar. Projektet leds från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet i samarbete med Karolinska Institutet.

IBS är den näst vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige. Professor Magnus Simréns forskargrupp vid Sahlgrenska akademin har i flera år forskat kring IBS, och de har nu fått uppdraget att koordinera det internationella nätverket.

Med hjälp av en biobank med kliniskt material från tusentals IBS-patienter hoppas Magnus Simrén och kollegan Mauro D'Amato vid Karolinska Institutet kunna kartlägga de gener som gör vissa personer mottagliga för IBS.

– Vi har redan upptäckt två gener som kan förknippas med IBS. I det nya nätverket får vi tillgång till ett betydligt större patientunderlag, vilket är helt nödvändigt för att kunna identifiera fler inblandade gener, säger docent Mauro D'Amato.