Publicerad: 2024-04-11 10:00 | Uppdaterad: 2024-04-11 10:00

Internationellt EU-projektmöte vid IMM

EU PARC
EU PARC

Den 22-24 april står IMM tillsammans med Kemikalieinspektionen som värd för ett internationellt möte inom EU-projektet PARC.

Vid mötet samlas runt 100 projektdeltagare för att diskutera kunskapsbehov och metoder för att effektivt identifiera och bedöma risker med kemikalieexponering. 

Under de aktuella dagarna kommer flera presentationer och diskussioner att äga rum såväl i plenarsessioner som i mindre grupper i lokaler inom IMM och i Berzeliuslaboratoriet.

PARC står för Partnership for the Assessment of Risks from Chemicals och är ett forskningsprogram inom EU där myndigheter och forskare samarbetar för att utveckla och stärka riskbedömning och hantering av kemikalier. IMM:s forskare medverkar med expertis inom flera av PARC:s fokusområden. Läs mer om forskningsprogrammet här: https://www.eu-parc.eu/

Kontaktperson för mötet

Profile image

Linda Schenk

Senior Forskare
+46852487968

Kontaktperson PARC

Profile image

Anna Beronius

Senior Forskningsspecialist