Publicerad: 2012-06-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Internationell workshop om nanoteknikens risker och medicinska möjligheter

[PRESSINBJUDAN 2012-06-11] Den nya nanotekniken erbjuder stora utvecklingsmöjligheter inom en rad viktiga områden, men det har också visat sig att tekniken kan påverka vår hälsa på ett negativt sätt. Nya rön om potentiella risker och medicinska tillämpningar av nanotekniken presenteras vid en internationell workshop på Karolinska Institutet den 15-16 juni.

Institutet för miljömedicin (IMM) arrangerar "2nd Italian-Swedish Workshop on Health Impacts of Engineered Nanomaterials"

Tid: Fredag, 15 juni, 09.00-17.00; Lördag 16 juni, 09.00-15.00.

Plats: Sal Atrium, Nobels väg 12, Karolinska Institutet, Solna.

Nanomaterial innehåller mycket små partiklar, på skalan miljarddels meter. Som en jämförelse kan nämnas att ett hårstrå har en diameter på omkring 80 000 nanometer. Nanomaterial finns idag i många konsumentprodukter såsom kosmetika, solskyddsmedel och sportartiklar. Dessutom finns idag stort fokus på att framställa nanomaterial som kan användas inom medicinska tillämpningar. Vissa forskare menar att nanotekniken kommer att innebära en revolution inom medicinområdet.

En förutsättning för att kunna implementera nanomaterial inom sjukvården är att man förstår hur dessa partiklar påverkar biologiska system. Flera föredrag vid konferensen kommer att diskutera denna frågeställning. Konferensen tar upp medicinska tillämpningar av olika nanomaterial, bland annat målstyrd leverans av läkemedel, till exempel vid cancerbehandling. Nanomaterial ger större träffsäkerhet och skonar intilliggande, normal vävnad.

Ett av nanomaterialen som visat sig vara förknippat med hälsorisker är kolnanorör, ett material som både är lättare och starkare än stål. Forskning har visat att exponering för kolnanorör bland annat kan leda till lungsjukdom som påminner om de besvär som asbest ger upphov till.

Vid konferensen kommer forskare från Italien och Sverige att diskutera hur man kan mäta nivån av nanomaterial på en arbetsplats samt vilka biomarkörer i vanliga blodprov som kan studeras hos individer som exponeras för nanomaterial.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Karolinska Institutet och Universitet Tor Vergata i Rom. Huvudtalare är Paulo Macchiarini, gästprofessor vid Karolinska Institutet. Han genomförde 2011 världens första transplantation av en konstgjord luftstrupe av nanomaterial hos en patient med allvarlig cancersjukdom.

Huvudsponsor är Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet. Konferensen stöds också av Italiens ambassad i Stockholm samt av EU-projektet FP7-MARINA (Managing Risks of Nanomaterials).

Vid intresse att följa någon del av konferensen eller att intervjua någon av talarna, kontakta: