Publicerad: 2012-02-20 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Internationell neurologisk forskning koordineras från Karolinska Institutet

[NYHET 2012-02-20] Karolinska Institutet ska koordinera ett stort forskningssamarbete inom EU om neuroldegenerativa sjukdomar. I samarbetet ingår forskare från 22 länder och den totala budgeten är på över 90 miljoner kronor.

Bengt Winblad.
Bengt Winblad.

- Det är naturligtvis mycket glädjande att vi från Sverige får leda detta europeiska samarbete, säger Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska Institutets Alzheimercentrum i Huddinge och projektets huvudkoordinator.

Forskningen handlar till stor del om redan kända biomarkörer, ämnen, som kan påvisas i ryggmärgsvätskan hos patienter med Alzheimers eller Parkinsons sjukdom. Ett mål med forskningen är att standardisera och harmonisera dessa kända biomarkörer, så att samma referensvärden används överallt när det gäller till exempel diagnostik - hur stora mängder av olika ämnen ska det finnas för att en diagnos ska ställas?

En mindre del av forskningen handlar också om att utveckla nya biomarkörer, alltså identifiera nya ämnen, som är releventa för kunskap om dessa sjukdomar.

Sammantaget kan det nu inledda EU-samarbetet leda till tidigare och mer precis diagnos vid Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Det kan också ge möjligheter att följa behandlingseffekter av nya läkemedel.

- Detta är extra relevant när det gäller de neurodegenerativa sjukdomarna, eftersom de vanligen upptäcks i ett relativt sent skede, säger Bengt Winblad.

Projektet kallas BIOMARKAPD och finansieras av deltagande länders forskningsråd.

BIOMARKAPD är ett av fyra projekt som godkändes och beviljades medel av ett nybildat europeiskt forskningsnätverk kallat Joint Programme in Neurodegenerative Disorders (JPND). Syftet med nätverket är att samordna forskning kring neurodegenerativa sjukdomar som ALS, Parkinsons och Alzheimers sjukdom. Dessa sjukdomar väntas öka kraftigt framöver i takt med att befolkningen blir äldre, vilket kommer att innebära stora kostnader för sjukvården och samhället i övrigt.