Publicerad: 2012-09-10 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Internationell konferens om forskarutbildning

[PRESSINBJUDAN 2012-09-10] I år står Karolinska Institutet värd för konferensen "EUA Doctoral Week". På agendan står viktiga trender globalt när det gäller samarbetsformer, finansiering och kvalitet. En målsättning är att konferensen ska utmynna i konkreta förslag på kvalitetskriterier. För politiker och andra intressenter öppnar det möjligheter för mer medvetna beslut och en tydligare koppling mellan finansiering och resultat.

Över 200 deltagare från ett 30-tal länder kommer att besöka "EUA Doctoral Week 2012", som äger rum 23-27 september på KI Campus i Solna. Konferensen anordnas årligen av EUA, European University Association, och under veckan kommer det att hållas föreläsningar, debatter och workshops. Det kommer även att finnas ett Speakers Corner, där det är fritt fram för deltagarna att under fem minuter presentera sina tankar om berörda ämnen.

- Jag ser särskilt fram emot diskussionerna om kvalitet och kvalitetssäkring. Kvalitet inom forskarutbildningen är något som alla universitet och högskolor funderar mycket på dessa dagar, säger Anders Gustafsson, dekanus för forskarutbildningen vid Karolinska Institutet.

Diskussionerna kommer att handla om kvalitet i bred bemärkelse. Vad krävs för att universiteten ska kunna erbjuda en arbetsmiljö som får nästa generations forskare att vilja stanna kvar i den akademiska världen? Mätbara skillnader mellan olika länders forskningsresultat kommer också att stå i fokus. Thomas Jørgensen, som är EUA:s ansvarige för Doctoral Week och själv är dansk, kommer att bidra med tankar om vad som kan ha legat bakom den gynnsamma utvecklingen i Danmark.

En ny rapport om trender inom forskarutbildning i Europa, Asien, Latinamerika och södra Afrika kommer också att presenteras vid konferensen. En tydlig trend är att antalet doktorander ökar kraftigt i samtliga länder. Dessutom blir det allt vanligare med nära samarbeten mellan forskare som är verksamma på olika kontinenter. Ett konkret exempel är ett pågående samarbete mellan forskare vid Karolinska Institutet och Makerere Universitet i Uganda, något som möjliggjort ökad kunskap om sjukdomar som förekommer framför allt i Uganda.

- Den här typen av globala samarbeten gynnar alla parter och är viktiga för forskningen. Därför är det bra om de går att etablera redan under forskarutbildningen, säger Thomas Jørgensen.

Avslutningsvis kommer olika finansieringsmodeller för utbildning på forskarnivå att diskuteras. Relationen med näringslivet kommer att belysas, liksom tillgången på statliga medel och finansiering via fonder och stiftelser. Det kommer även att hållas en debatt om hur EU finansierar forskarutbildning.

Ur programmet:

Söndag, 23 september, kl. 18.00 - 19.00: Öppningsanförande av Hannah Akuffo, adjungerad professor vid Karolinska Institutet och expert vid SIDA

Måndag, 24 september, kl. 09.30-11.00: "Doctoral education development and the changing global research community"

Tisdag, 25 september, kl. 13.30-15.30: "Funding and costing doctoral education´"

Torsdag, 27 september, kl. 09.15-10.45: "Managing quality in doctoral education"

För detaljerad information, se det fullständiga programmet:

För mer information, kontakta: