Publicerad: 2016-12-15 10:51 | Uppdaterad: 2016-12-19 10:43

Internationell expertis på nordiskt seminarium om möss

Komparativ medicin, KM, vid Karolinska Institutet är ett stöd och en partner för KI:s forskare i all verksamhet som rör djurförsök. Den 8–9 december arrangerade KM en konferens som handlade om avel och hållande av musmodeller inom försöksdjursvetenskapen.

Brun Ulfhake Komparativ medicin– Musen har blivit den helt dominerande däggdjursmodellen inom försöksdjursvetenskapen och snart kommer arten att ha en komplett kartlagd katalog över alla sina gener. Att samla internationellt ledande expertis för att diskutera de senaste rönen är viktigt för föra utvecklingen framåt, säger Brun Ulfhake, Komparativ medicins verksamhetschef, KI, som stod för värdskapet.

Vartannat år samlas forskare, uppfödare och andra intressenter för ett större seminarium inom det nordiska samarbetet NorIMM, Nordic Infrastructure for Mouse Models, där KI ingår tillsammans med University of Bergen, University of Copenhagen och University of Oulu.

Nära 200 personer deltog denna gång när internationell expertis möttes för att diskutera de senaste rönen: Vilken är den bästa tekniken för att avla och bevara musmodeller? Hur säkerställs hälsan och välfärden hos muskolonier? Hur påverkar olika dieter mössens egenskaper?

Ett av syftena är att höja kvaliteten genom förfining av metoderna.

– Samtidigt kan vi genom detta åstadkomma en minskning av antal djur som behövs i avel och försök. Alla frågor som tagits upp här är betydelsefulla både ur forskningskvalitetssynpunkt och ur ett etiskt perspektiv, säger Brun Ulfhake.

Bland talarna under konferensen fanns Björn Rozell, chefveterinär vid KI, Cory Brayton, professor i molekylär och komparativ patobiologi vid Johns Hopkins University, USA, och Kristin Lamont, forskare vid The Jackson Laboratory, USA.

Rafael Frias, verksamhetsansvarig för försöksdjursutbildningen, KM, ansvarade för arrangemanget och Johannes Wilbertz, samordnare för KI Mouse Models, KM, medverkade i programkommittén.

Text: Karolina Olofsson