Publicerad: 2019-04-12 15:33 | Uppdaterad: 2019-04-24 15:29

Internationalisering inom utbildning på KI blickar framåt efter handlingsplanen

Arbetet med handlingsplanen för internationalisering är klart, men nu fortsätter arbetet med internationalisering av utbildning.

Lars Henningsohn och Jonas Sundbäck, utsedda av kommittén för utbildning att driva internationalisering, samlade den 2 april ansvariga vid utbildningsprogrammen till ett öppet möte. På agendan stod den nyligen avslutade handlingsplanen för internationalisering 2014-2018 och det fortsatta arbetet utifrån internationaliseringsutredningen och vår egen kommande Strategi 2030. Studenter deltog också och pekade bland annat på vikten av att integrera svenska och internationella studenter så att alla kan få ta del av det internationella universitet som KI är.

Kort summering av resultaten av handlingsplanen för internationalisering

Ansvariga från LIME och PHS har arbetat tillsammans med programmen för att integrera lärandemål i globala hälsa och engelska i undervisningen, mål 1 och 2 i handlingsplanen. Alla program har genomfört båda målen. Uppföljningsmöten och inventering av framtida behov av stöd kommer att presenteras i en ny rapport i juni.

STINT-projektet Internationalisering av utbildning 2017-2020 som rör fem av våra utbildningsprogram har kommit att inspirera samtliga utbildningsprogram att arbeta mer holistiskt med internationalisering.

Mål 3 som gällde att öka student- och lärarmobilitet har inte uppnåtts. Mobilitet som sådan är en viktig del för studenterna och lärarna och en viktig del av internationalisering. KI behöver definiera och utveckla begreppet mobilitet för att ta det till nästa nivå.

Mål 4 innebar att KI skulle ha rekryterat 200 elever utanför EU senast 2017. Målet är uppnått. KI är ett internationellt attraktivt universitet och det finns stora möjligheter att rekrytera fler internationella studenter och utveckla Global Masters-portföljen.

Presentationer och underlag

Kontakt

Samordnare

Maria Olsson

Telefon: 08-524 869 68
Enhet: Avd. för Styrelsestöd och Externa relationer
E-post: maria.olsson@ki.se

Internationell koordinator

Emma Hägg

Telefon: 08-524 861 17
Enhet: Internationellt kansli
E-post: Emma.Hagg@ki.se

Dokument