Publicerad: 2019-02-11 09:15 | Uppdaterad: 2019-02-18 11:24

International Day of Women and Girls in Science

Vi är stolta över alla våra medarbetare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi men idag på “the International Day of Women and Girls in Science” vill vi särskilt uppmärksamma våra kvinnliga forskare!

Vid Institutionen har vi cirka 600 medarbetare varav 260 är kvinnliga forskare. De är verksamma inom både preklinisk och klinisk forskning inom många olika områden som till exempel genetik, endokrinologi och kirurgi. Av 34 professorer vid MMK så är 41% kvinnor.

Vi hoppas och tror att våra forskare kan verka som förebilder och inspirera fler till en forskarbana. På vår webbplats ki.se/mmk kan du läsa mer om forskning, utbildning och hur det går till att bli doktorand.

Dokument