Publicerad: 2022-11-16 10:15 | Uppdaterad: 2022-11-16 10:16

Institutionen för odontologi och universitetstandvårdens verksamhetsplanering för 2023–2025

Arbetet med verksamhetsplanen för 2023–2025 är i sitt slutskede. Verksamhetensplanens syfte skall möjliggöra att våra uppdrag genomförs enligt regeringens mål samt KI:s egna mål, externa krav, samt att vi skall göra rätt prioriteringar. Vi skall fortsätta att utveckla verksamheten och öka kvalitén inom våra uppdrag.

Strukturell ändring för nya verksamhetsplanen jämfört med föregående är att kliniken brutits ut som ett separat uppdrag/domän för att tydliggöra de huvudmål, delmål och aktiviteter som planeras för Universitetstandvården. Vidare har det gjorts en hårdare prioritering av aktiviteter för kommande år samt att ansvarsnivån har förtydligats.

Övergripande mål är att:

  • Våra utbildningar håller internationellt hög kvalitet och bedrivs effektivt.
  • Vår forskning håller hög internationell kvalité och har en hållbar finansiering.
  • Våra kliniker bedriver en effektiv och evidensbaserad universitetstandvård av hög kvalité.
  • Vi samverkar för en hållbar och kunskapsbaserad utveckling och utbyte med det omgivande samhället.
  • Vi är en hållbar verksamhet med minimerad klimat och miljöpåverkan ex på delmål är att vi skall välja ut en ny plastprodukt som är miljövänlig.

Varje huvudmål är uppdelad i flera delmål som i sin tur genererar ett antal prioriterade aktiviteter som ska genomföras under kommande år.  

Håll utkik efter verksamhetsplanen som kommer att publiceras snart på medarbetarprotalen för att ta del av den övergripande planeringen.