Publicerad: 2016-09-28 10:20 | Uppdaterad: 2016-09-28 10:20

Institutionen för odontologi får 3,4 miljoner i SOF-anslag under 2017

Styrgruppen KI/SLL för odontologisk forskning (SOF) har tilldelat institutionen för odontologi totalt 3,4 miljoner i anslag för forskningsprojekt under 2017.

Pengarna fördelas på totalt åtta olika projekt som får 425 000 kronor vardera. De huvudsökande till de projekt som tilldelats medel är:

  • Elisabeth Almer-Boström
  • Kåre Buhlin
  • Göran Dahllöf
  • AnnSofie Johannsen
  • Carina Krüger-Weiner
  • Christina Runow-Stark
  • Gunilla Sandborgh Englund
  • Mats Trulsson.

Forskningen sker i samarbete med Folktandvården Stockholms län AB. Om projekten fortgår enligt planerna får projekten samma belopp för forskning 2018 respektive 2019.

Forskning för en bättre tandvård i Stockholms län

Stockholms läns landsting (SLL) och Karolinska Institutet (KI) har som gemensamt mål att genom forskning och utveckling förbättra tandvården i Stockholms län. Totalt kom det in 23 ansökningar som uppfyllde kraven vid utlysningen.

Relaterat