Publicerad: 2024-05-17 11:05 | Uppdaterad: 2024-05-17 11:05

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik har fått en ny docent i oto-rhino-laryngologi

Caroline Gahm
Caroline Gahm

Docenturnämnden beslutade den 20 mars 2024 att anta Caroline Gahm som docent i oto-rhino-laryngologi.

Caroline Gahm är docent vid enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, samt överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset där hon är anställd både inom sektionen för huvudhalscancer samt inom sektionen för luftvägskirurgi. Hon är även spesak (specialsakkunnig läkare) för öron-, näsa- halssjukdomar i Stockholm och RPO-ordförande för RPO (regionala programområden) öron-, näsa- och halssjukdomar.

Stort grattis till utnämningen! Vad handlar den forskning om, som lett fram till din docentur? 

– Jag disputerade inom experimentell neurokirurgi  på inflammatoriskt vävnadssvar efter fokal kontusionsskada i djurmodeller samt i humlans hjärnvävnad. Min forskning efter disputation har varit klinisk och är inom tre olika områden: Studier på vävnadsinflammation efter behandling för huvudhalscancer, studier på diagnostik med sentinel node teknik vid spottkörtelcancer samt studier på behandlingar inom laryngotracheala sjukdomstillstånd på pediatrisk population. 

Varför är du intresserad av det här området?

– Det är min kliniska profil som huvud- och halskirurg på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar Caroline.

Hur avser du att fira utnämningen?

– Jag ska fira tillsammans med mina kollegor och vänner i slutet av maj.