Publicerad: 2021-11-15 16:38 | Uppdaterad: 2021-11-15 16:41

Institutionen för global folkhälsa bidrog med forskning om tuberkulos vid The Union Conference 2021

Lung Health for all
Foto: The Union.

Unionens världskonferens om lunghälsa är världens största sammankomst av läkare och folkhälsoarbetare, chefer för hälsoprogram, beslutsfattare, forskare och förespråkare som arbetar för att få slut på lidandet som orsakas av lungsjukdommar, med specifikt fokus på utmaningar hos låginkomsttagare. I år hölls konferensen online från 19:e till 22:a oktober, 2021.

Institutionen för global folkhälsa var väl representerad i konferensen med nuvarande och tidigare studenter, professorer och forskare som presenterade sin forskning om tuberkulos (TB).

Jay Achar, physician and PhD student, chaired the session Adverts events during treatment of drug-resistant TB (DR-TB), which discussed care and treatment in DR-TB and clinical trials and operational research for new treatments for drug-susceptible TB (DS-TB) and DR-TB in adults.

Kritika Dixit, Research Manager in Birat Nepal Medical Trust and PhD student, presented a qualitative study about the barriers and facilitators to accessing and delivering TB services in the Covid-19 pandemic in Nepal.

Rachel Forse, Programme Director at the Friends for International TB Relief (FIT) and PhD student, presented a qualitative study on the acceptability of a social protection package for TB-affected families in Ho Chi Minh City, Vietnam.

Clara Yoshino, M.Sc. in Global Health, also presented a qualitative study on social protection for TB, which examines the availability and implementation of social protection programmes in 11 high TB burden countries.

Annika Gerken, M.Sc. in Global Health, presented a study comparing TB knowledge among community members and people with TB diagnosed through active and passive case-finding in Nepal.

Anna Carlqvist, M.Sc. in Global Health, presented an analysis of gender of national tuberculosis patient cost surveys, as part of the Community Connect session on the gendered impact of TB.

Salla Atkins, affiliated associate professor, had an e-poster about a scoping study on the socio-economic impact of TB on children and adolescents.

Isabella Razzolini, M.Sc. in Global Health, had an e-poster on a retrospective cohort study that analysed the association and intersectionality of sex, race and homelessness with adverse TB treatment outcomes in Brazil.

Presentationerna speglade mångfald i forskningen inom lunghälsa, med fokus på TB, som bedrivs vid institutionen. Presentationerna inkluderade kvalitativa och kvantitativa studier och ämnen från TB-diagnoser och vård, epidemiologiska och socioekonomiska faktorer för TB och policyfrågor.

Konferensen ägde rum online från den 19:e till den 22:a oktober, 2021.