Publicerad: 2010-08-26 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Insatser för medicinsk forskning belönas med guldmedalj

[PRESSMEDDELANDE 2010-08-26] Karolinska Institutets jubileumsmedalj i valören guld tilldelas Ingvar Carlsson, Bengt Samuelsson, Marcus Storch samt Hans Wigzell. Guldmedaljen symboliserar ett speciellt erkännande till dessa fyra personer, som gjort enastående insatser för den medicinska forskningen och för Karolinska Institutet.

Guldmedaljerna delas ut av H.M. Konung Carl XVI Gustaf fredagen den 27 augusti 2010, i samband med Karolinska Institutets jubileumshögtid i Stockholms stadshus.

- Medaljerna ger vårt universitet en särskild möjlighet att hedra personer som bidragit till att utveckla medicinsk forskning. Det känns förstås väldigt roligt att dela ut dessa hedersbetygelser under vårt jubileumsår säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor.

Jubileumsmedaljen instiftades i samband med Karolinska Institutets 200-årsjubileum som firas under hela 2010. Medaljen finns i valörerna Guldmedaljen, Stora silvermedaljen och Silvermedaljen och delas nu ut för andra gången. Den första medaljen, också i valören guld, tilldelades H.M. Konung Carl XVI Gustaf som är beskyddare av Karolinska Institutets 200-årsjubileum.

Medaljkommitténs motiveringar för tilldelning av Karolinska Institutets guldmedalj:

Ingvar Carlsson

Tidigare statsminister Ingvar Carlsson har under hela sitt politiska liv haft ett stort intresse för utbildnings-, forsknings- och framtidsfrågor i vid bemärkelse. Ingvar Carlsson har varit ett stort stöd för Karolinska Institutet genom sitt engagemang i LifeGene, ett forskningsprojekt som omfattar en halv miljon svenskar med syfte att undersöka hur gener, miljö och levnadsvanor är kopplade till de stora folksjukdomarna. Han har med entusiasm lett styrgruppen under den viktiga uppbyggnadsfasen och bidragit till att få planerna på LifeGene förankrade hos de medicinska fakulteterna vid övriga universitet i Sverige. Ingvar Carlsson var ordförande i Stiftelsen för Strategisk Forskning under åren 1997-2002. Ingvar Carlssons erfarenhet och klokskap har varit en betydande tillgång för Karolinska Institutet vilket gör honom mycket väl förtjänt av Karolinska Institutets guldmedalj.

Bengt Samuelsson

Professor Bengt Samuelsson har under decennier varit en stöttepelare för svensk forskning och innovation. År 1982 erhöll Bengt Samuelsson Nobelpriset i fysiologi eller medicin för sina banbrytande upptäckter inom området prostaglandiner och närbesläktade substanser. Hans forskning har bidragit till den grundläggande förståelsen av centrala sjukdomsmekanismer, framförallt inom smärta, feber och inflammatoriska sjukdomar, och har lett fram till flera viktiga läkemedel mot bland annat reumatism, trombos och astma. Mellan 1983 och 1995 var Bengt Samuelsson rektor för Karolinska Institutet, en period då det genomfördes stora omorganisationer och arbeten för att modernisera infrastrukturen och internationalisera verksamheten. Åren 1993-2005 var han ordförande i Nobelstiftelsen. Bengt Samuelsson har gjort sig mycket väl förtjänt av Karolinska Institutets guldmedalj för enastående insatser inom den medicinska vetenskapen.

Marcus Storch

Direktör Marcus Storch har under många år haft mycket stor betydelse för svensk medicinsk forskning. Genom Tobias Stiftelsen, som Marcus Storch med familj grundat och drivit, har han anslagit betydande forskningsmedel och även finansierat viktiga utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården. Ett exempel är Tobias Registret, ett nationellt benmärgsregister beläget vid Karolinska Universitetssjukhuset, som gör det möjligt att finna benmärg lämplig för transplantation. Ett annat exempel är den donationsprofessur i stamcellsforskning som inrättades vid Karolinska Institutet 2001. Marcus Storch har haft många ledande befattningar inom svenskt näringsliv. Han är sedan 2005 ordförande i Nobelstiftelsen och är även medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet. Marcus Storchs engagemang för svensk forskning i allmänhet och Karolinska Institutet i synnerhet gör honom till en mycket värdig mottagare av Karolinska Institutets guldmedalj.

Hans Wigzell

Professor Hans Wigzell är en inspirerande ledare med stor vetenskaplig idérikedom och visionär entreprenörsanda, som har bidragit till att utveckla Karolinska Institutet på många olika plan. Som forskare har han gjort viktiga upptäckter inom området immunologi. Från 1986 var han föreståndare för Statens Bakteriologiska Laboratorium och ledde dess omvandling till dagens Smittskyddsinstitutet. Under åren 1995-2003 var Hans Wigzell rektor för Karolinska Institutet och genomdrev då ett antal viktiga förändringar i verksamheten, som att fördela fakultetsmedel grundat på vetenskaplig kvalitet och aktivitet. En hjärtefråga för Hans Wigzell har varit att förbättra möjligheterna till kommersialisering av vetenskapliga upptäckter. Detta har bland annat lett till uppbyggandet av Karolinska Development, idag ett internationellt erkänt innovationssystem inom det biomedicinska området. Hans Wigzell har under många år verkat som vetenskaplig rådgivare åt Sveriges regering. Hans Wigzells arbete för att utveckla Karolinska Institutet gör honom mycket väl förtjänt av Karolinska Institutets guldmedalj.

PRESSBILDER

Bildbyrån Scanpix kommer att kunna erbjuda bilder från prisceremonin i Stockholms stadshus, då pristagarna mottar Karolinska Institutets guldmedalj ur Konungens hand. Bilderna blir tillgängliga från ca kl. 21.45.

För ytterligare information, kontakta: