Publicerad: 2015-09-17 16:23 | Uppdaterad: 2015-09-17 16:25

INNOVATIONSPROJEKT I FÖRETAG NIVÅ 2 – DELFINANSIERING FRÅN VINNOVA UPP TILL 5 MSEK

Svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar med max 250 anställda kan ansöka om finansiering för tidig utveckling av en produkt, en tjänst eller ett koncpet som är nyskapande eller väsentligt bättre än vad som redan finns i branschen.

Utlysningen Innovationsprojek i företag finns i två nivåer. Företaget som är 5 år eller äldre kan söka Innovationsporjekt i företag nivå 2 med 25-50% finansiering upp till 5 miljoner kr.

Bidraget kan användas för att utreda marknadsförutsättningar och gå från idé till en första fungerande prototyp eller version.

Ansökningsportal och vidare läsning om t ex villkor finns på VINNOVAs hemsida: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Innovationsprojekt-i-foretag/

Aktuell uppkommande deadline är 29 september 2015.