Publicerad: 2015-09-17 16:29 | Uppdaterad: 2015-09-17 16:29

INNOVATIONSCHECKAR PÅ 100 000 KR FÖR AFFÄRS- OCH IP-STRATEGIER

Innovationschecken från VINNOVA är på upp till 100 000 kr och kan användas för att få extern hjälp med att undersöka affärsmöjligheter eller skapa en strategi för immateriella tillgånga. Checken erbjuds genom coacher hos tre olika förmedlare - ALMI, IUC och Coompanion.

Hos ALMI är första steget för att söka att fylla i en projektplan och skicka till en innovationsrådgivare.

Innovationscheckar är möjliga att söka för företag med minst 3 anställda som bedrivit verksamhet i minst 1 år och ha försäljningsintäkter på minst 1,5 miljoner kr. Företaget ska vidare ha tillväxtpotential och inte ha erhållit mer än 50 000 kr från VINNOVA under de senaste 5 åren.

Formulär för projektplan och vidare läsning om t ex villkor finns på hemsidan för Almi Stockholm Sörmland: http://www.almi.se/Stockholm-Sormland/Erbjudanden/Innovationscheckar-fran-VINNOVA

Aktuell uppkommande deadline är 29 september 2015.