Publicerad: 2017-06-23 03:23 | Uppdaterad: 2017-06-23 03:32

Ingrid Odéen-priset till Nina Brodin

Nina Brodin har utsetts till årets mottagare av Ingrid Odéen-priset. Priset består av ett stipendium för fortsatt arbete och forskning inom fysioterapi i Ingrid Odéens anda.

Nina Brodins forskningsområde rör aspekter av fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom såsom mätmetoder, hälsoprofessioners arbetssätt och hälsoekonomi samt utveckling och implementering av patientspecifika mätmetoder inom reumatologi och ortopedkirurgisk rehabilitering. Nina har också starkt engagemang inom utbildning och på så sätt forskningsanknyter utbildningen.

Adjunkt

Nina Brodin

Telefon: 08-524 888 43
Enhet: Sektionen för fysioterapi
E-post: Nina.Brodin@ki.se