Publicerad: 2016-11-22 09:38 | Uppdaterad: 2016-11-22 10:32

Inget samband mellan icke könsmatchade blodtransfusioner och risk för död

En tidigare publicerad studie lade fram indikationer på en eventuell ökad risk för död efter icke könsmatchade blodtransfusioner i samband med hjärtkirurgi. Ny forskning vid Karolinska Institutet visar att dessa slutsater är felaktiga.

I en studie i tidskriften Circulation undersökte forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet hur icke könsmatchade blodtransfusioner, det vill säga blod från kvinna till man eller vice versa påverkade överlevnaden efter hjärtkirurgi. Undersökningen gjordes på närmare 50.000 patienter som genomgick hjärtkirurgi under åren 1997 till 2012 i Sverige. Information om hjärtkirurgi hämtades från SWEDEHEART-registret och information om blodtransfusioner hämtades från SCANDAT2-databasen.

Skälet till undersökningen var en svensk studie publicerad tidigare under 2016 som indikerade att det skulle kunna finnas en ökad risk för död efter icke könsmatchade blodtransfusioner i samband med hjärtkirurgi.

– Konsekvenserna av fynden i den tidigare studien, om de skulle visa sig vara sanna, hade varit mycket stora och skulle kräva omfattande förändringar för hanteringen av blodtransfusioner globalt, säger Martin Holzmann vid Karolinska Institutet.

Forskarna fann inget samband

I motsats till den tidigare studien fann forskarna inget samband mellan icke könsmatchade blodtransfusioner och överlevnad efter hjärtkirurgi.

Martin Holzmann, som är försteförfattare till den nya studien, säger:

– Våra resultat visar tydligt att det inte finns något verkligt samband mellan icke könsmatchade blodtransfusioner och risk för död.

Orsaken till skillnaden mellan studierna är att den nya studien fullt ut kompenserat för att fler transfusioner ökar risken för både död och att få blod från givare av annat kön. Baserat på studiens resultat menar forskarna att nuvarande rutiner där man inte tar hänsyn till kön när man väljer blod till patienter i behov av blodtransfusioner är säkra och inte behöver ändras.

Publikation

Sex-Discordant Blood Transfusions and Survival After Cardiac Surgery

Holzmann MJ, Sartipy U, Olsson ML, Dickman P, Edgren G.

Circulation. Publicerad 21 november 2016. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.025087