Publicerad: 2017-02-20 13:07 | Uppdaterad: 2017-02-20 13:15

Inger Tjergefors tackades av efter 15 år vid NVS

I slutet av januari gick Inger Tjergefors i pension efter 15 år vid Karolinska Institutet och institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Hon firades då av många medarbetare med tårta och varma lyckönskningar om framtiden.

Under sin tid vid NVS har Inger Tjergefors bland annat arbetat med arbetsmiljöfrågor som ordförande i arbetsmiljögruppen, och ansvarat för inköp- och upphandlingsfrågor. Hon har haft en central roll vid NVS och har många kontakter både vid institutionen och KI centralt, och alltid varit en mycket uppskattad medarbetare.