Publicerad: 2009-12-04 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ingen ökning av hjärntumörer på grund av mobiltelefoner

Det har inte skett någon ökning av hjärntumörer i norden sedan användningen av mobiltelefoner tog fart i mitten av 1990-talet. Det visar en ny stor studie från bland annat Karolinska Institutet.

Studien tar hänsyn till samtliga registrerade fall av hjärntumör i Sverige, Norge, Finland och Danmark under perioden 1974-2003. Forskarna, som kommer från samma länder, kunde inte se att antalet hjärntumörfall i befolkningen har påverkats av den kraftiga ökningen av mobiltelefonanvändandet som ägde rum i mitten av 1990-talet.

Studien, som publiceras i Journal of the National Cancer Institute, talar enligt forskarna för att mobiltelefonanvändande inte ökar risken för att utveckla hjärntumör inom en tidsram på 5-10 år. Den utesluter dock inte en riskökning på längre sikt eller en riskökning som är för liten för att upptäckas.

Publikation

Isabelle Deltour, Christoffer Johansen, Anssi Auvinen, Maria Feychting, Lars Klaeboe, Joachim Schüz

Time Trends in Brain Tumor Incidence Rates in Denmark, Finland, Norway, and Sweden, 1974-2003

Journal of the National Cancer Institute, online 3 December 2009

För frågor, kontakta: