Publicerad: 2013-01-02 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-13 10:15

Ingen ökad dödlighet för foster och barn när mamman använder SSRI

Att behandla en gravid kvinna med antidepressiva SSRI-läkemedel innebär inte en ökad risk för foster- eller spädbarnsdödlighet. Det framgår av en studie som omfattar över 1,6 miljoner födslar. Informationen har hämtats från födelse- och läkemedelsregistren i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Studien är den hittills största i sitt slag och presenteras i den medicinska tidskriften JAMA.

Tidigare studier har visat att gravida kvinnor som tar antidepressiva läkemedel ur SSRI-gruppen löper ökad risk att få barn med vissa ovanliga missbildningar och sjukdomar under nyföddhetsperioden. Bland annat har studier visat att vissa SSRI-preparat är kopplade till hjärtmissbildning hos barnet. För samtliga SSRI-läkemedel gäller att nyfödda barn kan få övergående abstinensproblem, som visar sig genom bland annat ökad retlighet, sömnbesvär och svårighet att amma. Även persisterande pulmonell hypertension, ett allvarligt tillstånd som innebär svårigheter att syresätta blodet efter förlossningen, är vanligare hos barn vars mödrar under graviditeten använt SSRI-preparat.

Kunskapen om foster- och spädbarnsdödlighet kopplad till SSRI-användning har dock inte varit känd. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i ett samarbete med övriga nordiska länder följt upp över 1,6 miljoner födslar under 1996-2007 via varje lands nationella födelse- och läkemedelsregister. Resultatet visar att 1,8 procent av de gravida kvinnorna hade hämtat ut SSRI-preparat minst en gång under en period som började tre månader före deras graviditet och sträckte sig fram till förlossningen. Läkemedelskonsumtionen var vanligare hos kvinnor som var äldre eller rökte under graviditeten.

Under den undersökta perioden dog drygt 6 000 barn redan under graviditeten, strax över 3 600 barn under sin första levnadsmånad och ytterligare drygt 1 500 barn under sitt första levnadsår. Dödsfallen var något vanligare hos kvinnor som använt SSRI-preparat under graviditeten. Men när siffrorna justerats med hänsyn till kvinnornas psykiska sjuklighet, högre ålder, att de rökte i högre utsträckning och oftare hade diabetes eller högt blodtryck, då gick det inte längre att koppla SSRI-preparaten till en ökad foster- eller spädbarnsdödlighet.

– Vi har visat att det inte föreligger en ökad risk för foster- eller spädbarnsdödlighet när mamman behandlar sin depression med SSRI-preparat. Risk för andra allvarliga biverkningar föreligger dock för barnet, samtidigt som det finns välkända risker med att lämna depressioner obehandlade hos gravida kvinnor, säger Olof Stephansson, docent vid enheten för klinisk epidemiologi vid institutionen för medicin i Solna vid Karolinska Institutet.

Till dessa risker hör en försämring i depressionssjukdomen med ökad risk för självmord hos kvinnan under graviditeten och nyföddhetsperioden. Det är också känt att barnens tillväxt kan försämras liksom att det föreligger en ökad risk för prematur förlossning om en svår depression hos mamman lämnas obehandlad.

– Sammantaget är det viktigt att göra välgrundade individuella bedömningar där man väger in alla kända risker för moder och barn när gravida kvinnor behandlas med SSRI-preparat. Som läkare bör man se över den gravida kvinnans medicinering mot depression för att välja rätt preparat och dosering och man bör följa hennes tillstånd noggrant under graviditeten och amningsperioden, säger Olof Stephansson.

Utöver forskare vid Karolinska Institutet har även forskare från följande organisationer/universitet deltagit i arbetet med studien: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg, Institutet för hälsa och välfärd i Finland, Universiteten i Bergen respektive Tromsø samt Folkehelseinstituttet i Norge, Aarhus Universitet, Danmark, University of Iceland, Island, Harvard University samt Mount Sinai School of Medicine, de sista båda i USA. Studien är finansierad med pengar från tidigare Apoteksbolaget, i dag svenska statligt ägda Apoteket AB, samt med pengar från Svenska Läkaresällskapet.

Publikation

Selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of stillbirth and infant mortality.
Stephansson O, Kieler H, Haglund B, Artama M, Engeland A, Furu K, et al
JAMA 2013 Jan;309(1):48-54