Publicerad: 2008-04-14 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:27

Ingen koppling mellan cancerrisk och bloddonation

Forskare vid Karolinska Institutet avfärdar i en ny studie varje koppling mellan omfattande bloddonationer och ökad eller minskad cancerrisk. Studien som publiceras online i den vetenskapliga tidskriften Journal of the National Cancer Institute omfattar drygt 1,1 miljoner danska och svenska blodgivare.

Gustaf Edgren

Järn är ett vitalt ämne i blodet hos både människor och djur. Utan järn knutet till hemoglobinet i de röda blodkropparna skulle blodet inte kunna binda och transportera syret i kroppen. Tidigare forskning har dock indikerat att för mycket järn skulle kunna medföra ökad risk för cancer. Därmed har det också funnits funderingar om blodgivare som regelbundet tappas på blod, och därmed också på järn, skulle ha en lägre risk att drabbas av cancer. Samtidigt har det också föreslagits att nyproduktionen av röda blodkroppar, som ökar efter att kroppen tappats på blod, skulle kunna öka risken att utveckla cancer.

De studier som gjorts hittills har varit svårtolkade, eftersom blodgivare normalt har bättre hälsa än genomsnittet. Gustaf Edgren och hans forskarkollegor vid Karolinska Institutet kringgår problemet genom att jämföra en grupp blodgivare som utvecklat cancer med en annan grupp blodgivare som inte gjort det.

- Vi tittade på hur frekvent de båda grupperna tidigare gett blod och det gick inte att se något generellt samband med risken att utveckla cancer senare i livet, säger Gustaf Edgren.

Publikation

Edgren G, Reilly M, Hjalgrim H, Tran TN, Rostgaard K, Adami J, Titlestad K, Shanwell A, Melbye M, Nyrén O.

Donation Frequency, Iron Loss, and Risk of Cancer Among Blood Donors

Journal of the National Cancer Institute (JNCI) Advance Access Online, 8 April 2008, doi:10.1093/jnci/djn084

För frågor, kontakta: