Publicerad: 2023-11-14 17:22 | Uppdaterad: 2023-11-14 17:22

Ingen förvaring ovanpå kyl/frys är tillåten

Med anledning av risk för antändning, är det inte godkänt enligt KI:s brandsäkerhetsregler att förvara brännbart material ovanpå kyl eller frys. KI’s säkerhetsenhet har förtydligat att denna regel gäller även plastlådor.

Den enda godkända förvaringen på kyl/frys är att installera metallskåp (benämns ofta som överskåp). Notera dock att kompressorventilationen för kyl/frys måste vara god. Det är därför inte godkänt att stapla saker ovanpå kyl/frys, utan all förvaring ska rymmas i överskåpet. 

KIs upphandlade leverantör av vitvaror och tillbehör är "Hela Köket Stockholm AB", KIs avtalskatalog finns här.