Publicerad: 2023-11-21 13:05 | Uppdaterad: 2023-11-21 13:10

Informationstillfälle! Ny leverantör för Slingbilen - Scientific sample shuttle

Från 1 december körs Slingbilen av en ny leverantör - Cargo Logistics eXpress (CLX). I samband med leverantörsbytet flyttas även en hållplats i Flemingsberg.

Slingbilen erbjuder daglig leverans av vetenskapliga prover mellan sjukhus och campus i Solna och Flemingsberg. Denna service är kostnadsfri för anställda och studenter vid KI då prover med farliga egenskaper, s.k. farligt gods, inte är tillåtna att ta med på pendelbussen. Det är Stopp 1 Flemingsberg (utanför sjukhusets R-entré) som flyttas till Alfred Nobels Allé 8B (ANA Futura gods).

Det kommer att ges två informationstillfällen (på engelska) tisdagen den 28 november där CLX informerar om kraven på förpackning och märkning av paket som lämnas. Mer information kommer även att finnas på Medarbetarportalen under Slingbilen - Scientific sample shuttle.

I Solna kl. 09-10
Lokal: Lärosal Charles, entréplan i Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18

I Flemingsberg kl. 13-14
Lokal: 4M Takterassen, entréplan på Alfred Nobels Allé 8

Anmälan via mail till: margaretha.vickes@ki.se

Välkomna!

Kontakt