Information till medarbetare och studenter om covid-19

[Uppdaterad 2021-11-25] Denna information riktar sig till medarbetare och studenter på Karolinska Institutet. Sidan uppdateras när nya rekommendationer och viktig information tillkommer med anledning av covid-19-pandemin. Medarbetare och studenter uppmanas att hålla sig informerade dagligen för att kunna ta del av, och agera utifrån, nya rekommendationer.

Nytt

Information om höstterminen 2021

KI återgår enligt tidigare rektorsbeslut och uppmaning från utbildningsdepartementet till campusundervisning den 30 augusti 2021. Teoretiska undervisningsmoment kan fortsatt komma att ges digitalt. Se schema för vad som gäller för respektive kurs.

Flexibelt arbetssätt

KI erbjuder chefer och medarbetare möjligheten till ett så kallat flexibelt arbetssätt från den 29 september. Läs mer om vad det innebär för dig i din roll.

Stanna hemma om du har covid-19

  • Om du har testat dig för covid-19, ska du följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En vaccinerad person som får symptom ska stanna hemma och testa sig för covid-19.

Covid-19 – vaccination och test

Regeringen har beslutat om vaccinationsbevis för allmän sammankomst eller offentlig tillställning – ett sådant beslut gäller ej KI:s verksamhet

Regeringen har beslutat om vaccinationsbevis för allmän sammankomst eller offentlig tillställning från den 1 december. Universitetens verksamhet inom utbildning och forskning faller inte inom ramen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. KI:s verksamheter påverkas alltså inte av beslutet.

Restauranger räknas inte som allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar. Restaurangerna på KI campus påverkas alltså inte av beslutet.

Covid-19-vaccination

KI uppmuntrar studenter och anställda att vaccinera sig. Studenter och medarbetare som ännu inte vaccinerat sig mot covid-19 kan göra det på någon av Karolinska Universitetssjukhusets två mottagningar Solna Gamla Karolinska eller Huddinge Karolinska.

  • Har du ett svenskt personnummer och ett bankID kan du ladda ner appen AlltidÖppet och boka in dig för en tid, alternativt gå till mottagningen för drop-in.
  • Har du inte ett svenskt personnummer kan du gå till mottagningen på drop-in.

Drop-in vaccination på Karolinska Universitetssjukhusets mottagningar:

Solna: måndag, onsdag, fredag: 08.00–15:00
tisdag, torsdag: 08:00–20:00
Adress: Karolinska vägen 22, Vaccinationsmottagningen finns i gamla sjukhusbyggnaden, (på sjukhusområdet) följ anvisningarna på plats.


Huddinge: tisdag, torsdag, fredag: 08.00–15:00
måndag, onsdag: 08:00–20:00
Adress: Medicingatan M43. Gå in via huvudentrén, gå rakt fram tills du ser ett trapphus i glas på höger sida. Där går du ner en trappa och följer skyltarna mot vaccinationsmottagningen.

Tester för covid-19

Om du har symptom på covid-19 kan du boka en tid för ett kostnadsfritt test (PCR-test). Detta gäller även dig utan svenskt personnummer. Du hittar mer information på svenska och på engelska på 1177.se.

Till studenter

Denna sida med information till studenter uppdateras kontinuerligt.

Till lärare

Denna sida med information till lärare  uppdateras kontinuerligt. 

Till doktorander och handledare

Denna sida med information till doktorander och handledare uppdateras kontinuerligt.

Medarbetare med kombinationstjänstgöring och studenter som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Medarbetare och studenter som har kombinationstjänstgöring respektive verksamhetsförlagd utbildning ska, när de arbetar kliniskt eller vistas i vårdgivarens lokaler, följa vårdgivarens rekommendationer. För Region Stockholm gäller dessa rekommendationer.

Extern personal

För extern personal, till exempel från städbolag och restaurang, som är verksamma i KI:s lokaler, gäller samma rekommendationer som för KI-anställda. Ansvarig för tjänsten vid KI bör upplysa leverantören om vad som gäller och i möjligaste mån försäkra sig om att leverantören följer KI:s rekommendationer. Det är inte praktiskt möjligt att ställa samma krav på servicepersonal som endast kortvarigt besöker KI:s lokaler.

Städning och ventilation i KI:s lokaler

Bokade lärosalar städas varje dag. Tentamenssalar städas mellan olika grupper om tid finns. Publika ytor städas dagligen och publika toaletter desinficeras dagligen.

Ventilationen (funktion och luftflöden) i KI:s lokaler övervakas löpande.

Resor

Tjänsteresor ska inte göras till länder som UD avråder från att resa till
Efter eventuell tjänsteresa följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Chefer, handledare, HR med flera rekommenderas att ha en dialog med berörda personer utifrån deras situation i det fall tjänsteresa utomlands kan vara aktuellt

Information till internationella medarbetare och studenter om resor, visum och tillstånd.

Tjänstgöring i vården

KI ser positivt på att medarbetare och studenter med sjukvårdsutbildning tar en tillfällig anställning i vården för att hjälpa till i rådande läge. SKR har länkar för den som vill anmäla intresse. 

KI rekommenderar ansvariga chefer att ha en generös inställning till tjänstledighet. I de fall tjänstledighet beviljas ska detta rapporteras till lokala HR vid institutionen. 

Covid-19-utbildningar för vårdpersonal

KI:s studenter och medarbetare med sjukvårdsutbildning rekommenderas att genomgå Karolinska Institutets covid-19-utbildningar för vårdpersonal. Utbildningarna ger kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

KI:s krishantering

KI:s krisledningsgrupp leds av universitetsdirektören och den har bland annat tagit fram en kontinuitetsplan utifrån vilken våra institutioner och motsvarande gör bedömningar av operativa risker för att upprätthålla en långsiktig beredskap avseende pandemin för att skydda medarbetare, studenter och KI:s verksamhet.

KI:s resursgrupper

Universitetsledningen har etablerat ett antal resursgrupper inom olika specialistområden för att stötta KI och samhället i stort, speciellt vad gäller snabba insatser.

Stödkontakter

Företagshälsovården Avonova tillhandahåller extra stöd och råd till anställda, doktorander och postdoktorandforskare/docenter och gästforskare. Avonova erbjuder inte tester eller andra medicinska åtgärder avseende covid-19. 

Du som student kan vända dig till Studenthälsan för stöd om du känner dig orolig. Studenthälsan erbjuder inte tester eller andra andra medicinska åtgärder avseende covid-19.

Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi, KBT.

Självhjälpsprogram för oro vid covid-19.

Har du specifika frågor som medarbetare eller student? Ta kontakt med din närmaste chef eller studievägledare.

För övergripande frågor om medarbetare och studenter kan chefer/ansvariga kontakta HR-direktör Mats Engelbrektson respektive chef för avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd Åsa Nandorf.