Publicerad: 2023-06-28 13:48 | Uppdaterad: 2023-06-28 15:44

Införande av metodstöd för biostatistik, bioinformatik i kliniska och translationella forskningsprojekt

Bilden visar en hand som håller i en jordglob full med bilder på olika människor
Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

Under 2021 startades Clinicum-projektet med uppdrag att utreda förutsättningar, resurser och möjlig modell för metodologiskt forskarstöd, enklare åtkomst till hälsodata samt främjande av forskningssamverkan mellan KI och Region Stockholm. Projektet Clinicum har nu övergått till implementering med uppdrag att upprätta stödet och föreslå hur metodstödet långsiktigt ska fungera.

Projektet initierades av informationshanteringsprogrammet på KI med mål att skapa bättre förutsättningar för högkvalitativ forskning och bättre nyttjande av hälsodata för forskning i Stockholmsregionen.

Behov av biostatistiskt stöd hos forskare på KI

Projektet har genomförts i två faser där den första fasen bestått av en behovsinventering, och den andra av en pilotstudie då den framtagna modellen prövats och utvärderats.

Som en del av behovsinventeringen genomfördes en enkät som besvarades av mer än 500 forskare på KI. Av dessa uppgav cirka 80% att de hade ett behov av biostatistiskt stöd och cirka 50% att de hade ett behov av bioinformatiskt stöd.

Pilotfasen genomfördes under hösten 2022 och omfattade 20 pågående forskningsprojekt som valts ut efter en ansökningsprocess. Pilotprojektet visade på en stor bredd i projekt och typ av stöd som efterfrågas som i nuvarande organisation endast delvis kan mötas upp av etablerade stödfunktioner.

Upprätta stödet och ta fram förslag för organisation samt finansiering

Projektet övergår nu till implementering med uppdraget att etablera metodstödsverksamheten, ta fram strukturförslag för samverkan och förslag på hur Clinicum långsiktigt ska styras, finansieras och organiseras på KI.

Projektgruppen består från 1 mars 2023 av:

  • Sandra Eloranta, projektledare, docent, senior forskare, Institutionen för medicin, Solna
  • Annica Dominicus, PhD, biostatistiker, Institutionen för medicin, Solna
  • Magnus Boman, Professor (KTH), affilierad vid Institutionen för medicin, Solna
  • Thomas Frisell, Docent, senior forskare, Institutionen för medicin, Solna
  • Carsten Daub, Docent, senior forskare, Institutionen för biovetenskaper och näringslära
  • Cecilia Martinsson Björkdahl, enhetschef, Research Support Office (RSO)
  • Cecilia Lundholm, PhD, statistiker, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
  • Louise Betton, administratör, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Kontakt vid frågor

Profile image

Sandra Eloranta

Projektledare

Kontakt

Sandra Eloranta Senior Forskare