Publicerad: 2016-01-28 20:37 | Uppdaterad: 2016-01-29 12:34

Inflammatoriska förändringar i hjärnan tjugo år före alzheimerdebut

Ungefär två decennier innan de första symtomen på alzheimersjukdom uppträder syns inflammatoriska förändringar i hjärnan. Detta enligt en studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Brain. I studien har forskarna följt flera sjukliga förändringar i hjärnan och fynden pekar på att aktivering av så kallade astrocyter på ett tidigt stadium kan spela en viktig roll för utvecklingen av sjukdomen.

Alzheimers sjukdom kännetecknas av att nervceller i hjärnan förtvinar, särskilt i områden som är viktiga för minnet. Det är vår vanligaste demenssjukdom. Exakt vad som orsakar celldöden är inte klarlagt, men många år innan de första symtomen uppträder sker tidiga, sjukliga förändringar, så som inlagring av proteinet amyloid i form av amyloidplack, ansamling av tauprotein och inflammatoriska förändringar som slutligen leder till en försämrad koppling mellan nervceller. Exakt hur tidsförloppen ser ut i denna händelsekedja är fortfarande en obesvarad fråga.

Genom att studera personer i familjer med kända alzheimermutationer, som därmed har en kraftigt ökad risk att insjukna i sjukdomen, kunde forskarna undersöka förändringar som uppkommer mycket tidigt under sjukdomsutvecklingen. I studien deltog medlemmar från familjer med fyra olika kända alzheimermutationer och en grupp patienter med icke ärftlig, så kallad sporadisk Alzheimers sjukdom.

– Inflammatoriska förändringar i form av ökad mängd astrocyter tycks vara ett mycket tidigt tecken som kan indikera start av sjukdomen. Astrocytaktiveringen är som högst ungefär tjugo år före förväntade symtom och därefter minskar den, till skillnad från ansamlingen av amyloidplack som ökar konstant med tiden till symptom. Ansamlingen av amyloidplack och ökad mängd astrocyter uppvisar således motsatta tidsförlopp säger forskningsledare Agneta Nordberg, professor vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi, Karolinska Institutet samt överläkare vid Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Denna forskning visar att sjukdomsprocesser bakom Alzheimers sjukdom startar många år innan sjukdomssymptomen märks och att det bör vara möjligt att sätta in skyddande behandling tidigt. Forskarna bakom studien menar att fynden indikerar att astrocyter kan vara ett möjligt mål för utveckling av nya läkemedel.

Studiens förstaförfattare är Elena Rodriguez-Vieitez , forskare vid samma institution som Agneta Nordberg. Forskningen har finansierats med stöd av bland annat Vetenskapsrådet, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF), Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, SLL KI ALF-medel, Swedish Brain Power, Hjärnfonden, Alzheimerfonden och GE Healthcare.

Publikation

"Diverging longitudinal changes in astrocytosis and amyloid PET in autosomal-dominant Alzheimer’s disease"
Elena Rodriguez-Vieitez, Laure Saint-Aubert, Stephen F. Carter, Ove Almkvist, Karim Farid, Michael Schöll, Konstantinos Chiotis, Steinunn Thordardottir, Caroline Graff, Anders Wall, Bengt Långström and Agneta Nordberg,
Brain , online 27 January 2016,
doi: http://dx.doi:awv404.

Läs Karolinska Institutets pressmeddelande om publikationen.

Läs mer om nyheten på Dagens Nyheter: Tecken på alzheimer kan ses mycket tidigt.

Läs mer om nyheten på Aftonbladet: Alzheimer kan spåras 20 år före symptom