Publicerad: 2012-12-14 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-08 14:03

Infektionskänsliga patienter kan slippa luftvägsinfektion med hjälp av D-vitamin

Behandling under ett års tid med höga doser av D-vitamin minskar risken för luftvägsinfektioner hos infektionskänsliga patienter – och som ett resultat även behovet av behandling med antibiotika. Det visar en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset som publiceras i den vetenskapliga onlinetidskriften BMJ Open.

– Detta kan vara betydelsefullt för patienter med återkommande infektioner eller nedsatt immunförsvar på grund av exempelvis antikroppsbrist, men kan också förhindra den ökande antibiotikaresistensen till följd av överanvändning. Däremot verkar det inte finnas stöd för att D-vitamin skulle hjälpa annars friska personer vid helt normala och övergående luftvägsinfektioner, säger Peter Bergman, forskare vid institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet och även verksam som läkare vid Immunbristenheten, Karolinska Universitetssjukhuset.

D-vitamin bildas i huden under inverkan av solljus eller intas via kosten. I Sverige finns en tydlig säsongsvariation av D-vitamin i blodet, med lägst nivåer under vinterhalvåret. Studier har visat att låga nivåer av D-vitamin kan leda till en ökad risk för infektioner. Man vet också sedan tidigare att D-vitamin kan aktivera kroppens immunförsvar.

I studien, som nu publiceras i den vetenskapliga onlinetidskriften BMJ Open, har forskarna undersökt om behandling med D-vitamin kan förebygga och lindra luftvägsinfektioner hos särskilt infektionskänsliga patienter. De 140 patienter vid Immunbristenheten som deltog i studien hade alla symtom av sjukdom i luftvägarna i minst 42 dagar innan studiens början. Patienterna lottades till två grupper, där hälften fick D-vitamin i förhållandevis hög daglig dosering och hälften fick placebo. Patienterna fick också föra dagbok över sin hälsa varje dag under den ett år långa studietiden.

Resultaten visar att symptom på luftvägsinfektion minskade med nästan en fjärdedel och användningen av antibiotika mer än halverades. Behandlingen med D-vitamin tolererades också väl av alla patienter och inga allvarliga biverkningar uppstod.

Effekten av D-vitamin vid luftvägsinfektioner är omtvistad och en stor studie från Nya Zeeland som nyligen publicerades i vetenskapstidskriften JAMA visade ingen effekt mot luftvägsinfektioner orsakade av virus. Den nu aktuella studien skiljer sig dock från den tidigare på flera väsentliga punkter, vilket kan förklara att studierna visar olika resultat. JAMA-studien har undersökt en grupp friska personer med inledningsvis helt normala nivåer av D-vitamin i blodet. Till skillnad från den svenska studien användes dessutom så kallad bolusdosering, alltså stora doser vid färre tillfällen, vilket anses kunna ge en sämre effekt än en daglig dosering.

– Men den viktigaste skillnaden beror nog på att deltagarna i vår studie hade klart lägre D-vitaminnivåer vid studiestarten än deltagarna i den Nya Zeeländska studien. Det finns tidigare belägg för att tillskott av D-vitamin enbart har effekt hos de patienter som ligger klart under rekommenderade värden, vilket också talar för att det är klokt att kontrollera D-vitaminnivåerna hos patienter med återkommande infektioner, säger Anna-Carin Norlin, läkare och doktorand och tillsammans med Peter Bergman studiens huvudförfattare.

Forskningen har finansierats Karolinska Institutet, Stockholms Läns Landsting och Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Publikation

Vitamin D3 supplementation in patients with frequent respiratory tract infections: a randomised and double-blind intervention study.
Bergman P, Norlin A, Hansen S, Rekha R, Agerberth B, Björkhem-Bergman L, et al
BMJ Open 2012 ;2(6):