Publicerad: 2015-10-02 10:45 | Uppdaterad: 2015-10-02 10:45

Inbjudan till miljömedicinskt möte: Barns och ungas miljö och hälsa

Vad är viktigt vid planering av barns utemiljöer?

Miljömedicinskt möte arrangeras den 3 november i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten och Institutet för miljömedicin (IMM).

Mer information och program finns här.